Tháng 10/2020, Bộ Y tế và Phúc lợi Ấn Độ đã ban hành chính sách quy định an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn bữa ăn (Thực phẩm an toàn và khẩu phần ăn cân bằng cho trẻ em đi học). Một số điểm đáng chú ý của chính sách này bao gồm:

Trách nhiệm của Ban giám hiệu 

Cơ quan quản lý trường học phải đảm bảo rằng tất cả các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm (FBO) mà cơ quan này ký hợp đồng để tiến hành chương trình bữa ăn trưa đều được đăng ký hoặc cấp phép theo các quy định pháp luật.

Các FBO bán hoặc cung cấp thực phẩm trong khuôn viên trường học phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đảm bảo vệ sinh được quy định cho các nhà sản xuất thực phẩm trong Bảng hiển thị an toàn thực phẩm và các giám sát được quy định trong Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (giấy phép và đăng ký kinh doanh thực phẩm) năm 2011.

Chính sách của Ấn Độ quy định rõ trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan cung cấp thực phẩm. Ảnh minh họa: Indian Country Today

Cơ quan quản lý trường học đảm bảo rằng không ai được bán, chào bán hay cho phép bán thực phẩm không lành mạnh (có nhiều chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa...) trong căng tin hoặc khuôn viên trường.

Các bảng cảnh báo "không được bán sản phẩm, thực phẩm không lành mạnh" phải được viết bằng tiếng Anh và tiếng Ấn, treo nổi bật ở ngay cổng vào của trường.

Cơ quan quản lý trường học phải đảm bảo rằng không có bất kỳ biểu ngữ hoặc hình nền quảng cáo thực phẩm không lành mạnh nào trên máy tính của trường.

Chế độ ăn uống cân bằng trong/xung quanh khuôn viên trường học

Cơ quan quản lý thực phẩm của các tiểu bang khuyến khích trường học áp dụng một chương trình toàn diện để thông tin về thực phẩm an toàn, lành mạnh và chế độ ăn cân bằng cho học sinh, đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể, tập trung vào việc phục vụ thực phẩm an toàn và chế độ ăn uống cân bằng, sử dụng thực phẩm địa phương, theo mùa và không lãng phí thực phẩm.

Cơ quan quản lý trường học khuyến khích và thúc đẩy việc tiêu thụ một chế độ ăn uống cân bằng và an toàn trong căng tin trường học hoặc nhà bếp dựa trên “Sách hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Ấn Độ” của Viện dinh dưỡng quốc gia hoặc tài liệu do các tổ chức chuyên gia khác ban hành.

Các FBO cung cấp các bữa ăn trong khuôn viên trường học phải lựa chọn các loại thực phẩm trên cơ sở quy định của Cơ quan quản lý thực phẩm hoặc Ủy ban an toàn thực phẩm của tiểu bang.

Cơ quan quản lý trường học có thể tham vấn chuyên gia dinh dưỡng, hiệp hội dinh dưỡng hoặc tham khảo ý kiến của phụ huynh để đưa ra thực đơn cho trẻ em theo định kỳ.

Nhà trẻ hoặc dịch vụ chăm sóc ban ngày cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em dưới 24 tháng tuổi cũng được khuyến khích phục vụ chế độ ăn uống cân bằng và an toàn.

Tiếp thị, quảng cáo thực phẩm và bán cho học sinh trong trường

Không ai được quảng cáo hoặc tiếp thị hoặc bán hoặc chào bán các sản phẩm thực phẩm không lành mạnh (chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, chứa nhiều đường hoặc natri) trong khuôn viên trường học hoặc khu vực cách cổng trường 50m.

FBO chỉ được sử dụng thực phẩm lành mạnh (không chứa chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, chứa nhiều đường hoặc natri) để tài trợ cho các sự kiện của trường.

FBO hỗ trợ việc ăn uống cân bằng trong trường học và không tiếp thị, bán thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, chứa nhiều đường hoặc natri ở bất kỳ đâu trong khuôn viên trường học.

Bảo Huy (Theo FSSAI)