Theo thông tin tại đại hội, ngay trong quý I/2024, doanh nghiệp này đã đạt doanh thu thuần gần 1.313 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, gấp 43 lần so với cùng kỳ nhờ tiếp tục bàn giao sản phẩm tại dự án Westgate (TP.HCM) và The Standard (Bình Dương). 

01 An Gia.jpg
 ĐHĐCĐ thường niên của công ty An Gia 

Trong năm 2023, công ty đạt doanh thu thuần 3.891 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 175 tỷ đồng, lần lượt vượt 30% và 75% so với kế hoạch. Năm tài chính vừa qua, công ty không phát hành trái phiếu mới và giữ tỷ lệ nợ vay ở mức thấp, an toàn. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,51 lần; hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu được giảm tối đa xuống 0,11 lần. 

Đại diện An Gia cho biết, công ty đang thực hiện chiến lược đa dạng nguồn vốn phát triển dự án, chủ động thu xếp vốn và không đẩy dòng tiền vào thế phụ thuộc, bị động. Tính tới cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của đơn vị còn gần 315 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch đưa dư nợ trái phiếu về 0 trong nửa đầu năm nay nhờ nguồn tiền bán các sản phẩm còn lại tại dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) và The Standard (Bình Dương). 

02 An Gia.jpg
 Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia

Đề cập về kế hoạch năm 2024, lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá, thị trường vẫn có thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội, nhất là việc gom thêm quỹ đất với giá tốt, pháp lý rõ ràng, thời gian triển khai nhanh. Với quỹ đất hiện hữu chưa hoàn thiện pháp lý, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoàn tất các bước cần thiết để sẵn sàng cho hoạt động xây dựng, triển khai, bán hàng.

Từ các yếu tố trên, An Gia đặt ra mục tiêu năm 2024 đạt doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, tăng 43% so năm 2023. 

Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp tiếp tục bàn giao, ghi nhận doanh thu từ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (huyện Bình Chánh, TP.HCM), The Standard (Bình Dương). Công ty cũng chuẩn bị nguồn lực để đầu tư, triển khai dự án The Gió Riverside (Bình Dương), góp phần hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh.

Tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của An Gia đạt gần 8.482 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 39% so với đầu năm, còn 1.229 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án triển khai dở dang và giảm mạnh trong quá trình công ty bàn giao sản phẩm cho khách hàng. 

03 An Gia ava.jpg
 Hội đồng An Gia nhiệm kỳ 2024-2029

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ này, cổ đông An Gia đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ mới 2024-2029, gồm 3 thành viên là ông Nguyễn Bá Sáng, ông Louis T. Nguyen và ông Lê Duy Bình (thành viên HĐQT độc lập). 

Một trong những nội dung quan trọng khác được thông qua cuộc họp này là kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.625 tỷ đồng thông qua các phương án phát hành cổ phiếu mới. Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Mức cổ tức này cao hơn mặt bằng chung 10% mà các năm trước đây An Gia thường chi trả cho cổ đông. 

Vĩnh Phú