Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay tỉnh An Giang có 3 đơn vị cấp huyện và 67 xã đạt chuẩn NTM, 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 ấp đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 33 xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

W-dji-0731-a-2.jpg
Hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn thiện, đảm bảo chủ động tưới, tiêu cho diện tích sản xuất đất nông nghiệp, có 116/116 xã đạt tiêu chí theo quy định, tỷ lệ đạt 100%. 
W-dji-0416-a1-1.jpg
Các tuyến đường liên xã, liên ấp, đường dân sinh, đường nội đồng được đầu tư nâng cấp, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, có 82/116 xã đạt tiêu chí theo quy định, tỷ lệ đạt hơn 70%.
W-dji-0385-a2-1.jpg
Cơ sở vật chất trường học được đầu tư nâng cấp, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, có 103/116 xã đạt tiêu chí theo quy định, đạt tỷ lệ 88,79%.
W-dji-0373-a3-1.jpg
Các tuyến đường liên xã, liên ấp, đường dân sinh, đường nội đồng được đầu tư nâng cấp, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, có 82/116 xã đạt tiêu chí theo quy định, tỷ lệ đạt hơn 70%.
W-164a2791-a4-1.jpg
ơ sở vật chất trường học được đầu tư nâng cấp, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, có 103/116 xã đạt tiêu chí theo quy định, đạt tỷ lệ 88,79%. 
W-164a1488-a5-1.jpg
Mô hình tưới tiết kiệm kết hợp bón phân cho cây nhãn và sầu riêng, điều khiển bằng điện thoại thông minh của hộ nông dân Trương Thị Diệu, ấp Tân Hoà, xã Tân An, thị xã Tân Châu. 
W-164a1457-a6-1.jpg
Giờ học công nghệ thông tin của học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Châu Phong, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. 
W-164a1396-a8-1.jpg
Giờ học của trẻ trường Mầm non Châu Phong, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. 
W-164a1384-a9-1.jpg
Cơ sở may gia công Bảo Hưng Phát ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu tạo việc làm ổn định cho hơn 50 lao động tại địa phương với mức thu nhập hơn 5 triệu đồng/người/ tháng.
W-164a1375-a10-1.jpg
Cơ sở may gia công Bảo Hưng Phát ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu tạo việc làm ổn định cho hơn 50 lao động tại địa phương với mức thu nhập hơn 5 triệu đồng/người/ tháng.
W-164a1359-a11-1.jpg
Làng nghề dệt thổ cẩm Châu Phong của người Chăm thuộc xã Châu Phong, thị xã Tân Châu gắn sản xuất với du lịch làng nghề theo tiêu chí Nông thôn mới. 
W-164a1271-a12-1.jpg
Cơ sở dệt thổ cẩm truyền thống MOHAMAD ở ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. 
W-164a1197-a13-1.jpg
Cơ sở dệt thổ cẩm truyền thống MOHAMAD ở ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. 
W-164a0870-a14-1.jpg
Mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế nông hộ theo tiêu chí nông thôn mới của hộ Trịnh Bảo Quốc, ấp Tân Hoà, xã Tân An, thị xã Tân Châu.

Văn Điệp, Việt Hoàng và nhóm BTV