an ninh năng lượng

tin tức về an ninh năng lượng mới nhất

Hàng loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ thiếu điện cận kềicon
Đầu tư22/08/20190

Hàng loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ thiếu điện cận kề

Phát triển năng lượng, an ninh năng lượng là vấn đề sống còn của quốc gia trong phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng việc sử dụng thế nào để tiết kiệm năng lượng hiệu quả là vấn đề các quốc gia phải đặt ra.