ăn rồng

Cập nhập tin tức ăn rồng

Thêm một vấn nạn trong Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam: Hack Disconnect

(GameSao) - Hack Disconnect có thể hiểu qua là sử dụng công cụ để làm đối phương bị mất kết nối và không thể tiếp tục chơi trận đấu đó nữa.