ảnh hưởng

Cập nhập tin tức ảnh hưởng

Chết cười với phim StarCraft hài: Quá đen cho đội zealot

Như cách nói của game thủ StarCraft xưa kia: "Zealot chưa nâng cấp gặp Vulture chỉ có tắt điện!".