AOP

Cập nhập tin tức AOP

Công cụ tìm kiếm “bằng cơm" này có thể vượt mặt Google Search?

“Không biết cái gì thì hỏi Google” đã trở thành một thứ hành vi phổ quát mang tầm… nhân loại. Ok, đố bạn này: hãy search Google để tìm tên một loại hợp chất có thể dùng để chế tạo các đường ống vận chuyển chất hoá học trong khoảng cách xa mà không gây cháy nổ hoặc biến dạng?