Một nghiên cứu gần đây về các khoản thanh toán không tiếp xúc được thực hiện bởi Công ty nghiên cứu thị trường Juniper Research đã đưa ra dự đoán rằng thị trường thanh toán không tiếp xúc trên toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng ba lần. Ngoài ra, họ tuyên bố rằng Apple sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự tăng trưởng này.

Theo báo cáo nghiên cứu, vào năm 2024 các giao dịch Apple Pay toàn cầu của Apple sẽ đạt 686 tỷ đô la, sẽ chiếm 52% thị trường. Đạt được con số này chủ yếu là do sự gia tăng nhu cầu thanh toán không tiếp xúc và sự gia tăng số lượng thiết bị Apple Pay đang hoạt động.

{keywords}
Apple Pay sẽ đạt 686 tỷ USD giao dịch trong vòng 5 năm tới

Nghiên cứu đã xem xét tất cả các hình thức giao dịch không tiếp xúc, bao gồm thanh toán qua thẻ và thanh toán OEM. Thanh toán OEM thường bao gồm các hệ thống thanh toán từ các công ty phi ngân hàng, chẳng hạn như Apple Pay, Google Pay và Samsung Pay.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy đến năm 2024, thị trường thanh toán không tiếp xúc toàn cầu sẽ tăng trưởng từ 2 nghìn tỷ đô la hiện nay lên gần 6 nghìn tỷ đô la. Hầu hết trong số chúng sẽ thông qua thẻ không tiếp xúc và giao dịch thanh toán OEM sẽ chiếm khoảng 22%. Điều này sẽ cho phép quy mô thị trường của nó đạt tới 1,32 nghìn tỷ đô la, trong đó Apple Pay phải chiếm hơn một nửa.

Apple Pay sẽ chiếm 52% giao dịch thanh toán OEM. Một động lực chính của việc này là việc mở rộng Apple tại các khu vực trọng điểm, bao gồm khu vực Viễn Đông, Trung Quốc và người dùng Europe Pay ở khu vực châu Âu thông qua chương trình thẻ Apple. Mặc dù Google và Samsung đã có những bước tiến lớn trong thanh toán tuy nhiên Apple có một hệ sinh thái thống nhất hơn sẽ cho phép họ duy trì vị trí dẫn đầu thị trường của mình.

{keywords}
Thị trường thiết bị đeo giai đoạn 2015-2019 (đơn vị:triệu chiếc): Màu xanh nhạt: Số thiết bị đeo đã bán ra thị trường. Màu xanh đậm: Số thiết bị đeo đã được dùng cho việc thanh toán không tiếp xúc.

Một phần của sự gia tăng dự kiến trong việc sử dụng thanh toán không tiếp xúc là do sự tăng trưởng dự kiến trong các thiết bị có thể đeo (như Apple Watch) có thể thực hiện các giao dịch như vậy. Juniper Research báo cáo rằng vào năm 2019, 100 triệu thiết bị có thể đeo đã được bán ra thị trường, trong đó có khoảng 20 triệu thiết bị đã được sử dụng cho việc thanh toán không tiếp xúc.

Phan Văn Hòa (theo Gizchina)

Apple có thể đối mặt với khủng hoảng chưa từng có do virus Covid-19

Apple có thể đối mặt với khủng hoảng chưa từng có do virus Covid-19

Apple vừa mất 27 tỷ USD giá trị thị trường trong bối các các nhà máy iPhone chính tại Trung Quốc chưa thể hoạt động trở lại vì dịch virus Covid-19.