W-55974626db43711d2852-1.jpg

iOS 17.3 vừa được Apple phát hành cho iPhone, trang bị một tính năng bảo mật mới để chống trộm tốt hơn. Nó sẽ ngăn kẻ xấu chiếm quyền điều khiển iPhone và truy cập bất kỳ thứ gì lưu trong iCloud cũng như những tài khoản quan trọng khác như ngân hàng hay email. Thay vì dùng mật khẩu màn hình khóa để bảo mật, tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp sẽ yêu cầu Face ID hoặc Touch ID để thực hiện một số tác vụ nhất định.

Ngoài ra, tính năng trì hoãn bảo mật cũng yêu cầu Face ID hoặc Touch ID, đợi một giờ và sau đó xác thực sinh trắc học thành công một lần nữa trước khi có thể thực hiện các tác vụ nhạy cảm như thay đổi mật mã thiết bị, mật khẩu ID Apple.

Theo “táo khuyết”, iPhone chỉ kích hoạt lớp bảo mật này khi người dùng ở xa “các địa điểm quen thuộc như nhà hoặc nơi làm việc”.

Để bật bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp, bạn vào cài đặt, chọn Face ID và mật khẩu. Từ đây, nhập mật mã thiết bị và kích hoạt.

Bên cạnh các tính năng bảo mật, iOS 17.3 giới thiệu một số tính năng khác như cộng tác trên danh sách phát, cho phép bạn mời bạn bè tham gia vào danh sách phát của mình để thêm, sắp xếp hoặc xóa bài hát; hỗ trợ AirPlay khách sạn cho phép truyền phát nội dung đến trực tiếp TV trong phòng tại các khách sạn nhất định; tối ưu hóa và phát hiện va chạm.

Để cập nhật iOS 17.3 cho iPhone, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm rồi chọn Cập nhật bây giờ hoặc Cập nhật đêm nay.