Ba Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai thôi chức

Cập nhập tin tức Ba Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai thôi chức

Công an Hà Nội bác tin 4.000 chiến sĩ xin ra khỏi ngành; Ba Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai thôi chức… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.