Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, địa phương này phấn đấu triển khai 17 dự án với 12.798 căn nhà ở xã hội đến năm 2025, với quy mô 54,3ha, đạt 206% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 176% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp có 12 dự án, bố trí 9.451 căn. Dự án cho công nhân khu công nghiệp có 3 dự án, bố trí 3.034 căn và 2 dự án nhà ở xã hội trong quỹ đất 20%, bố trí 313 căn.

W-ba-ria-vung-tau-xay-nha-o-xa-hoi-1.jpg
Khu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp ở phường Long Tâm, TP. Bà Rịa. Ảnh: Quang Hưng

Cụ thể, TP. Vũng Tàu 3 dự án nhà ở xã hội, quy mô 11ha, bố trí 4.254 căn; TP. Bà Rịa có dự án khu nhà ở xã hội (khu A, B) Gò Cát 6, quy mô 1,3ha, bố trí 1.942 căn; thị xã Phú Mỹ 5 dự án, gồm 2 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và 3 dự án cho công nhân khu công nghiệp.

Huyện Long Điền có 2 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp; huyện Châu Đức 3 dự án, gồm 1 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và 2 dự án trong quỹ đất 20% nhà ở xã hội; huyện Xuyên Mộc 2 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp.

Huyện Côn Đảo 1 dự án, quy mô 0,6ha, bố trí 132 căn, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách khoảng 225,3 tỷ đồng do UBND huyện Côn Đảo là chủ đầu tư. Dự án này đang thi công, dự kiến đến tháng 4/2024 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến nguồn vốn để hoàn thành phát triển nhà ở giai đoạn này là khoảng 10.439 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động xã hội khoảng 10.214 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn của các doanh nghiệp và cho vay ưu đãi của địa phương từ quỹ đầu tư phát triển, ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng khác) và vốn ngân sách khoảng 225 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu và kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao các sở ban ngành liên quan cùng UBND cấp huyện phối hợp thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để sớm khởi công dự án...

Đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt, tuân thủ các quy định về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.