Ngày 5/11, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo dự thảo Kiến trúc Công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cuộc họp được tổ chức theo hình trực tiếp và trực tuyến.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mục đích Kiến trúc ICT nhằm vạch ra các nguyên tắc, các hướng dẫn để tạo lập, giải thích, phân tích và đưa ra giải pháp ICT cho đô thị thông minh; đảm bảo tính kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin đã và sẽ được xây dựng trong tỉnh, tránh trùng lặp, lãng phí; đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất, dễ hiểu, dễ sử dụng.

{keywords}
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo dự thảo Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh (nguồn ảnh: baria-vungtau.gov.vn).

Kiến trúc ICT gồm các thành phần: Nền tảng Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SCP); Nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh (LGSP); Người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức là các đối tượng tham gia sử dụng các ứng dụng, dịch vụ thông minh và chính quyền điện tử; Kênh giao tiếp; Ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh; Hạ tầng, kỹ thuật công nghệ; Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC); Nguồn dữ liệu; Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). 

Sau khi Kiến trúc này được phê duyệt, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh là đơn vị đầu mối phối hợp, hướng dẫn các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh tổ chức triển khai.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn yêu cầu Sở Thông tin & Truyền thông tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo; trong đó lưu ý cần rà soát kỹ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng ICT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trên cơ sở đó đề xuất lộ trình thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên phù hợp, có tính khả thi cao.

H.A.H

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch phát triển đô thị thông minh đến 2025

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch phát triển đô thị thông minh đến 2025

Kế hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu mới ban hành tập trung vào các nhiệm vụ như xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển Đô thị thông minh của tỉnh.