Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội đối với 3 nhân sự: bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử nhân sự để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội vào sáng mai (1/4).

Ngày 30/3, Quốc hội đã hoàn tất việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bầu tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

{keywords}
Quốc hội đã hoàn tất miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân và 3 Phó Chủ tịch Quốc hội: bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển

Tòng Thị Phóng 67 tuổi (1954) dân tộc Thái, quê tỉnh Sơn La. Bà là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 5 khóa, từ khóa VIII đến khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.

Ông Uông Chu Lưu 66 tuổi (1955), quê Hà Tĩnh, tiến sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa IX, X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội 4 khóa XI, XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch Quốc hội 3 khóa XII, XIII, XIV. Ông từng là Thứ trưởng và Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Phùng Quốc Hiển 63 tuổi (1958), quê ở Phú Thọ, tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính, tín dụng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Ông trưởng thành từ Yên Bái và có thời gian dài làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội (8/2007 - 4/2016).

Thu Hằng

25 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu và phê chuẩn

25 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Từ hôm nay 30/3, Quốc hội bắt đầu tiền hành làm công tác nhân sự để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước.