Mới đây UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang. Theo Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Bắc Giang đưa tin, trong đó có những quy định khá cụ thể.

Mới đây UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang (ảnh minh họa).

Hệ thống thư điện công vụ tỉnh Bắc Giang là thành phần trong hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, được sử dụng vào việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử, sử dụng trong hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn và công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước.

Hệ thống được thiết lập, tích hợp và vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông của tỉnh và mạng thông tin toàn cầu Internet với địa chỉ truy cập là mail.bacgiang.gov.vn. Hệ thống cho phép người dùng gửi, nhận thư điện tử thông qua trình duyệt web, các phần mềm máy trạm thư điện tử (mail client).

Tất cả các hộp thư điện tử công vụ của tổ chức và cá nhân đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu do Sở TT&TT tỉnh trực tiếp quản lý và vận hành. Việc quản lý, sử dụng; cấp mới hoặc thay đổi thông tin; cấp lại mật khẩu hộp thư; tạm dừng, chấm dứt hoạt động và khôi phục hộp thư; kiểm tra, định dạng, sao lưu dữ liệu được thực hiện theo đúng quy định.

Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử; bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục các sự cố; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; ngăn chặn thư rác và các thư điện tử có nội dung không phù hợp.

Sở TT&TT tỉnh cũng tham mưu nâng cấp, xây dựng hệ thống thư điện tử tích hợp ứng dụng chữ ký số vào việc gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng thay cho văn bản giấy thông thường; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho tổ chức, cá nhân nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Hồi tháng 6/2018, Sở TT&TT Bắc Giang vừa tổ chức hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng trong cơ quan nhà nước.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu giúp công tác quản lý Nhà nước về CNTT, an toàn an ninh thông tin; tạo cơ hội nắm bắt thực tiễn, nhu cầu của các đơn vị tốt hơn trong ứng dụng những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh.