Tham gia sâu mạng sản xuất toàn cầu

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, những năm tới, tỉnh xác định phát triển công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch khác đảm bảo phù hợp quy hoạch khu, cụm công nghiệp. Tỉnh chú trọng phát triển khu công nghiệp theo mô hình "3 trong 1" bao gồm khu công nghiệp - khu đô thị - khu dịch vụ, với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại (cấp thoát nước; bãi đỗ xe; cây xanh; công trình xử lý môi trường; không gian sinh hoạt cộng đồng; các khu dịch vụ; vui chơi giải trí...).

{keywords}
Ảnh minh họa.

Tỉnh Bắc Giang ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; tiếp tục duy trì phát triển các sản phẩm đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành như các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; thiết bị điện; may trang phục..., tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, liên kết để kéo dài chuỗi giá trị, phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các tập đoàn lớn của thế giới, tham gia sâu mạng sản xuất toàn cầu.

Bắc Giang có chiến lược thu hút từng lĩnh vực, nhóm ngành, sản phẩm rõ ràng; tập trung xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược là các tập đoàn, tổng công ty lớn, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, các đối tác nước ngoài có thương hiệu toàn cầu, có năng lực tài chính lớn, có kinh nghiệm, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển công nghiệp; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp…

Đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, hiện nay tỉnh có 6 khu công nghiệp được phê duyệt với tổng diện tích 1.322 ha, trong đó có 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 90%. Đất khu công nghiệp được chuyển đổi từ đất nông nghiệp, kể cả là đất trồng lúa bạc màu ở các vùng đồng bằng thuộc các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang.

{keywords}
Bắc Giang ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo

Tính đến hết tháng 3/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thành lập được 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.700 ha; trong đó 30 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút được 186 dự án đầu tư với vốn đăng ký đạt trên 32.700 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt trên 9.000 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh Bắc Giang đạt 29,5%/năm. Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 của tỉnh Bắc Giang đạt trên 222.400 tỷ đồng (giá so sánh 2010); trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng chi phối là 98,4%, còn lại là ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất và phân phối điện, cung cấp nước, xử lý rác thải.

Đến nay, các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang đã giải quyết việc làm cho cho khoảng trên 163.600 lao động. Năm 2020, thu ngân sách từ các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đạt trên 2.200 tỷ đồng, chiếm 11% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Minh Đức