bác sĩ nội trú

Cập nhập tin tức bác sĩ nội trú

Kỳ thi khắc nghiệt của học viên bác sĩ nội trú VinUni

Để trở thành những học viên bác sĩ nội trú (BSNT) đầu tiên của Đại học VinUni, 19 ứng viên trải qua kỳ thi “khắc nghiệt”, cho thấy cách tuyển sinh và đào tạo mang tính đột phá của trường đại học tinh hoa.

Góc khuất đời bác sĩ: Những đêm trực và 'căn phòng tội lỗi' trong bệnh viện

 - "Tội lỗi" ở đây không phải là căn phòng đó có lỗi gì mà chỉ vì lương bác sĩ bèo bọt, ca trực bằng tiền một bát phở nên bác sĩ phải chạy đua kiếm sống mà thôi.