bậc trung học phổ thông

Cập nhập tin tức bậc trung học phổ thông

Mô hình ‘đại học thu nhỏ’ ở bậc phổ thông tại Vinschool

Cơ hội bớt tín chỉ ngay từ lớp 11 bằng cách lựa chọn học các môn ở bậc đại học, tự xây dựng thời khóa biểu cá nhân hóa, có cố vấn học tập riêng… là những ưu thế của học sinh bậc phổ thông tại Vinschool.

Apax Franklin: Học ở Việt Nam lấy bằng THPT Mỹ, Canada

Mô hình học tập mới giúp học sinh Việt Nam có cơ hội học chương trình THPT Mỹ/Canada và lấy bằng cấp 3 được công nhận toàn cầu ngay tại Việt Nam.