Với những ai yêu thích Linh Thú hẳn sẽ vui mừng bởi từ ngày 22/5, họ có thể tiến cấp Linh Thú lên cấp 13. Game thủ có thể dùng Nguyên Liệu Tiến cấp đơn – Thú để đưa Linh Thú của mình lên thành Thần Điểu. Với hình thể và màu sắc vàng rực đầy quyền uy, Linh Thú này sẽ giúp nhân vật thêm 682 131 điểm Lực Chiến.                     

Linh Thú cấp 13 xuất hiện trong Bách Chiến Vô Song

Trong khi đó, hệ thống Thiên Bảo sẽ được mở lên cấp 10. Game thủ có thể dùng nguyên liệu Tiến Cấp Đơn - Thiên để tăng sức mạnh cho hệ thống Thiên Bảo của mình. Thiên Bảo cấp 10 giúp nhân vật tăng thêm hơn 100 ngàn điểm Lực Chiến.      

Tiến cấp Thiên Bảo

Trong bản cập nhật lần này, Bách Chiến Vô Song cũng sẽ mở giới hạn tiến cấp Thần Uy Kiếm lên cấp 9. Tiến Cấp Đơn – Uy chính là nguyên liệu cần để nâng cấp cho Thần Uy Kiếm. Trong khi đó, những ai sở hữu Thiên Phạt Kiếm sẽ có cơ hội nâng lên thành cấp 7. Có Thần Uy Kiếm trong tay, nhân vật của người chơi sẽ tăng thêm 99 000 điểm Lực Chiến. Với Thiên Phạt Kiếm thì số Lực Chiến mà người chơi có thể tăng lên là hơn 60 000.

Nâng cấp Thần Uy Kiếm

Nâng cấp Thiên Phạt Kiếm

 

Đặc biệt, trong bản cập nhật lần này, Bách Chiến Vô Song sẽ mở tầng 2 phó bản Thiên Cơ Đồ. Theo đó, để chinh phục, người chơi cần đạt đến level 65 trở lên và đã vượt qua tầng 1.

Phó bản Thiên Cơ Đồ mở tầng 2

 

Cũng trong dịp này, cửa hàng Bách Chiến Vô Song sẽ cập nhật thêm một số vật phẩm thú vị như Thẻ biến Kungfu Panda, Thẻ biến Băng Nhân, Thẻ Dạ Ảo Ma – Trang, giúp nhân vật tăng thuộc tính vĩnh viễn cho Thú cưỡi, Linh thú và thuộc tính nhân vật.

Biến hình Kungfu Panda và Băng Nhân

Với những cập nhật lần này, người chơi Bách Chiến Vô Song sẽ có cơ hội tăng lên một lượng điểm Lực Chiến đáng kể để bước vào những trận đánh máu lửa.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: http://bc.360game.vn

ML