Bạch Đằng TMC

Cập nhập tin tức Bạch Đằng TMC

Hà Nội: Đồng ý đầu tư hạ tầng đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm

Sở Quy hoạch Kiến trúc không đồng ý phương án mà chủ đầu tư đưa ra, vì sẽ thay đổi quy hoạch đã được phê duyệt.

Dự án chồng dự án: 6 năm chưa có sản phẩm

Văn bản chấp thuận chủ trương cho phép chủ đầu tư nghiên cứ lập và triển khai dự án tổ hợp công trình căn hộ cao cấp tại Bắc Cổ Nhuế - Chèm chỉ có thời hạn 12 tháng (tính từ thời điểm 11/2/2010 ban hành văn bản).