Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có bài phát biểu kết thúc kỳ họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6.


Thưa quý vị,

Trong hai ngày qua, chúng ta đã làm việc không biết mệt mỏi để xác định các thách thức môi trường toàn cầu chủ yếu và đạt được các thỏa thuận quan trọng về các giải pháp cho các vấn đề môi trường toàn cầu và thông qua các Văn kiện quan trọng trong Hội đồng này.

Hơn nữa, chúng ta đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc và cam kết của mỗi người khi làm việc cùng nhau trong các vấn đề môi trường toàn cầu thông qua một loạt các cuộc họp trong bảy ngày qua.

Tôi được truyền cảm hứng từ sự nhiệt tình và cam kết của tất cả chúng ta trong nỗ lực chung để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là những vấn đề mới nổi như chất thải nhựa trên biển, suy giảm đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

Chúng ta hãy làm việc chặt chẽ để biến các thỏa thuận của chúng ta đạt được trong các cuộc họp này thành hành động, cho một hành tinh chống chịu tốt hơn, một hành tinh bền vững và một hành tinh đảm bảo cho cuộc sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Thưa quý vị,

Để mang lại thành công cho Kỳ Đại Hội đồng này và các sự kiện liên quan, những nỗ lực to lớn đã được thực hiện.

Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn, các nước thành viên GEF từ khắp nơi trên thế giới, các cơ quan GEF, mạng lưới CSO, khu vực tư nhân, học viện và đại diện cộng đồng, diễn giả, người hỗ trợ và tham luận viên, vì những nỗ lực và đóng góp tuyệt vời của các bạn trong những cuộc thảo luận hiệu quả và những thỏa thuận đã đạt được.

Cảm ơn bà Naoko Ishii vì sự lãnh đạo xuất sắc của bà trong hoạt động của GEF.

Xin cảm ơn các Phó Chủ tịch, ông Atle Hamar, Thư ký Nhà nước của Bộ Môi trường và Khí hậu Nauy, Bà Aida Keita M’bo Bộ trưởng Bộ Môi trường Mali vì sự hỗ trợ và làm việc hiệu quả.

Xin cảm ơn tất cả các thành viên Ban Thư ký GEF, đặc biệt là nhóm chuẩn bị của ông William Ehlers, vì nỗ lực rất lớn và sự làm việc không mệt mỏi để cùng chúng tôi tổ chức Kỳ họp này thành công.

Tôi cũng cảm ơn các đồng nghiệp từ Ủy ban nhân dân Tp. Đà Nẵng, các bộ ngành, các doanh nghiệp, học viện và cộng đồng địa phương vì sự hỗ trợ của bạn trong việc tổ chức sự kiện này.

Chúc các bạn một khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, và tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và sự nghiệp. Sự nghiệp bảo vệ môi trường của chúng ta bắt nguồn cho mọi thành công.

Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, các anh chị em đã luôn theo sát từng sự kiện để kịp thời thông tin đến công chúng về Kỳ họp quan trọng này.

Bây giờ tôi tuyên bố kết thúc Đại Hội đồng!