Bài toán được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được hàng ngàn bình luận và 11.000 lượt người thích. Nhiều ý kiến cho đáp án bằng 9, tuy nhiên không ít người giải ra kết quả bằng 0.

TruyKich - chủ nhân đưa bài toán giới thiệu trên mạng xã hội thì cho rằng: Bài toán có 90% người trả lời sai.

Bài toán như sau:

1 + 1 x 1 + 1 x 1 + 2 x 3 - 4 x 0 = ?

Nhiều ý kiến cho đáp án bằng 9, tuy nhiên không ít người giải ra kết quả bằng 0. Cách giải của bạn?

{keywords}
Bài toán được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội 

N.Hiền