Ban Dân vận Trung ương

Cập nhập tin tức Ban Dân vận Trung ương

Trưởng ban Dân vận Trung ương: "Xử lý dứt điểm vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở"

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, lực lượng công an địa phương cần xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Ban Dân vận Trung ương đề xuất tháo gỡ khó khăn thủ tục để hỗ trợ người lao động

Ban Dân vận Trung ương đề xuất, kiến nghị thực hiện giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn về thủ tục để người lao động được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời gói hỗ trợ 26 nghìn tỉ.

Bộ Chính trị điều động, phân công Phó Ban Dân vận Trung ương

Sáng 13/5, Ban Dân vận Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bộ Chính trị đã quyết định phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. 

Ông Điểu K’Ré giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương

Chiều nay, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Gắn kết công tác dân vận với thông tin truyền thông

Nếu tạo được sự gắn kết giữa công tác dân vận của Đảng với các lĩnh vực của thông tin truyền thông sẽ tạo sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn.