Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã đưa vào sử dụng bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc tại đia chỉ: covidmaps.vinhphuc.gov.vn. Bản đồ này được lập ra để người dân có thêm công cụ giúp nắm bắt, cập nhật kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng dựa trên cơ sở thông tin dịch tễ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp. Thông tin trên đây cũng được tích hợp vào cơ sở dữ liệu thông tin dịch tễ bệnh nhân Covid-19 toàn quốc. 

{keywords}
Bản đồ dịch tễ online để phòng, chống Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc, khi truy cập vào bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc, người dân sẽ biết được các thông tin liên quan đến những ổ dịch cụ thể trên địa bàn. 

Các thông tin này gồm những bệnh nhân đã bị nhiễm Covid và các trường hợp F1, các địa điểm bệnh nhân đã từng đến, khu vực nhà của bệnh nhân sinh sống,...

Ngoài ra, bản đồ dịch tễ của Vĩnh Phúc còn cung cấp thêm thông tin về các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, vị trí các bệnh viện, cơ sở y tế, các chốt kiểm dịch, các khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế,… trên địa bàn tỉnh. 

{keywords}
Trên bản đồ dịch tễ sẽ có các thông tin cơ bản phục vụ công tác phòng dịch như điểm cách ly tập trung, nhà bệnh nhân Covid-19, nơi bệnh nhân từng đến và các khu vực cách ly, phong tỏa.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc, việc đưa vào vận hành bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thực hiện quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lê Duy Thành trong việc công khai, minh bạch thông tin về tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc cũng đã cho kích hoạt các giải pháp công nghệ có thể áp dụng để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, địa phương này đã tạo lập các phòng họp trực tuyến, triển khai các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, địa phương và địa điểm cụ thể. 

Đến nay, Viễn thông Vĩnh Phúc đã hoàn thiện hệ thống hội nghị trực tuyến với 200 điểm cầu để tổ chức các hội nghị trực tuyến của tỉnh. Điều này có ý nghĩa trong việc phục vụ công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên tục, kịp thời, thông suốt.

Trọng Đạt

Thêm một cách mới để người dân khai báo y tế tự nguyện

Thêm một cách mới để người dân khai báo y tế tự nguyện

Khai báo y tế thường xuyên là cách giúp cơ quan chức năng có được các dữ liệu chính xác và đầy đủ nhất nhằm khoanh vùng và xử lý các ổ dịch Covid-19.