Đứng trước nguy cơ bị dừng phát sóng vì lý do kinh tế, chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đã nhận được sự quan tâm của độc giả. Tính đến hết ngày 4/8, qua báo VietNamNet, bạn đọc đã ủng hộ chương trình số tiền hơn 380 triệu đồng, 

Ngày giao dịch Người ủng hộ Số điện thoại (**) Số tiền ủng hộ Lời nhắn
07/07/2020 Ngô Gia Quỳnh 093***5209 1,000,000  
07/07/2020 Cao Nguyen Ha Uyen 034***0538 500,000  
07/07/2020 Giang Quốc Tài *** 200,000  
07/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 Ung ho Chuong trinh Chua he co cuoc chia ly
07/07/2020 Tran Thien Bach *** 50,000 sinh vien ngheo ung ho chuong trinh NCHCCCL. Cua it long nhieu. Tran trong
07/07/2020 Nguyễn Quỳnh Hương *** 500,000  
07/07/2020 Trần Thị Phương Loan 091***0104 500,000  
07/07/2020 Phan Anh 093***3456 30,000,000  
07/07/2020 Không có thông tin *** 200,000  
07/07/2020 PHAM THI LY *** 100,000 Mong chuong trinh NCHCCCL tiep tuc phat song.
07/07/2020 PHAN MINH DUC 038***6736 500,000  
07/07/2020 Bùi Việt Hà 091***0236 300,000  
07/07/2020 NGUYEN THI THUY HOA 091***9268 1,000,000  
07/07/2020 Trần Thị Thu Trang 097***1806 100,000  
07/07/2020 Nguyen Thi Hanh 033***678 200,000  
07/07/2020 HA THI LUONG 0984106xxx 200,000  
07/07/2020 NGUYEN HOANG HA 093***6690 200,000  
07/07/2020 Nguyen Le Diem Phuong 902***746 100,000  
07/07/2020 TRAN NGOC THANH 033***1686 1,200,000  
07/07/2020 VU HAI LINH 034***2196 200,000  
07/07/2020 NGUYEN HUU VU 091***6899 1,500,000  
07/07/2020 Hocvoitommy *** 200,000  
07/07/2020 Le Lap Duy 037***6585 500,000  
07/07/2020 Nguyen Thu Hien 096***2836 150,000  
07/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Co len NCHCCCL
07/07/2020 VO THI BICH HOA 093***5248 200,000  
07/07/2020 Nguyễn Trung Trực 035***9508 100,000  
07/07/2020 Không có thông tin *** 2,000,000 Tam Ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly
07/07/2020 PHAM HUU LOC 034***8275 100,000  
07/07/2020 Bùi Thị Dung 035***4996 100,000  
07/07/2020 Đỗ Thị Hà *** 50,000  
07/07/2020 Phạm Thị Hương Thơ 090***8598 500,000  
07/07/2020 Nguyễn Thị Tú Quỳnh *** 20,000 khong co nhieu de ung ho, nhung rat mong ctrinh se don nhan chut tinh cam cua em a.
07/07/2020 NGUYEN HOANG AN 093***8019 1,000,000  
07/07/2020 Nguyễn Thanh Thảo 093***5186 150,000  
07/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Chuc ctr som tro lai
07/07/2020 PHAN PHI HUNG 096***9233 50,000  
07/07/2020 NGUYEN NGUYEN NHI *** 500,000 ung ho ct nhu chua he co cuoc chia ly
07/07/2020 Mai Thế Anh 093***7... 500,000  
07/07/2020 PHUC TRAN 0975634xxx 500,000  
07/07/2020 Nguyễn Thị Thu Thủy 034***0352 200,000  
07/07/2020 Nguyễn Khánh Linh 091***3331 500,000  
07/07/2020 Pham H Tuong Van 093***0338 200,000  
07/07/2020 Hoang 037***6764 100,000  
07/07/2020 Triệu Hồng Phương 091***3566 2,000,000  
07/07/2020 Nguyễn Hoàng An 093***5866 1,000,000  
07/07/2020 Lê Thùy Lan 034***4739 1,000,000  
07/07/2020 Lê Thu Hương 097***3127 500,000  
07/07/2020 Hoang Anh Tuyen 090***1130 2,000,000  
07/07/2020 VU THU THU HUYEN 037***5265 200,000  
07/07/2020 Vo Hung 918***758 100,000  
07/07/2020 Nguyen Ngoc Van 096***6963 100,000  
08/07/2020 Phạm Việt Cường 096***2682 500,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
08/07/2020 Đặng Thùy Mai 091***6004 1,000,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 CUA IT LONG NHIEU MONG TIEP TUC CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
08/07/2020 DO XUAN TINH 098***5583 200,000  
08/07/2020 NGUYEN DOAN PHUOC DUY 093***6599 1,000,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 Giup do chuong trinh NCHCCCL
08/07/2020 Nguyễn Kim Long *** 500,000  
08/07/2020 MAI ANH THU 093***7894 200,000  
08/07/2020 LAM HONG XUAN NHI 090***5464 500,000  
08/07/2020 NGUYEN THI VAN ANH *** 100,000 chuc ctr hoat dong tot
08/07/2020 VU THI PHUONG 096***0618 100,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Ung ho nhu chua tung co cuoc chia ly
08/07/2020 Le Kha Dat 088***5446 500,000  
08/07/2020 Nguyen Thi Loan 096***9380 300,000  
08/07/2020 PHAM THI MY HANH 090***0102 200,000  
08/07/2020 HUYNH THI THANH MINH *** 300,000 .ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.
08/07/2020 VO DANH 090***1009 500,000  
08/07/2020 NGUYEN NGOC AN 096***9196 500,000  
08/07/2020 DUNG 086***9682 200,000  
08/07/2020 DOAN HONG MINH 090***9643 1,000,000  
08/07/2020 DIEP MY TRINH 091***7327 300,000  
08/07/2020 PHAM TUYET 090***1807 200,000  
08/07/2020 PHAM NHUNG 081***4267 500,000  
08/07/2020 TRAN THI ANH HONG *** 100,000 .ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly. cam on chuong trinh da dem lai hanh phuc cho moi nguoi . (Pulgacita).
08/07/2020 TA NGUYEN THU THU 097***1320 100,000  
08/07/2020 Tran Van Bac 035***8450 50,000  
08/07/2020 NVN 03926986xx 150,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
08/07/2020 NGUYEN ANH NHAT THIEN TRANG 079***4321 200,000  
08/07/2020 Nguyen Nhat Le 098***1297 100,000  
08/07/2020 HOANG CUC PHUONG 091***6000 1,000,000  
08/07/2020 Nguyen Thi Hong Phuong 091***4865 2,000,000  
08/07/2020 BUI THU NGUYET *** 500,000  
08/07/2020 NGUYEN THI THU TRANG 090***6689 600,000  
08/07/2020 NGUYEN THI PHUONG THANH *** 200,000  
08/07/2020 CAO THANH TRUNG 097***2233 400,000  
08/07/2020 Nguyen Khanh Hoa 089***5403 200,000  
08/07/2020 CAO THI HOANG OANH *** 500,000  
08/07/2020 Tran Thi Thu Trang 098***6952 200,000  
08/07/2020 Nguyen Bich Ngoc 098***3003 300,000  
08/07/2020 Chau Nguyen (NGUYEN THU HUONG) 098***0343 2,000,000  
08/07/2020 TRAN HAI ANH 083***7789 200,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 .ung ho ct NCHCCCC
08/07/2020 NGUYEN THI TUYET HUONG 098***1314 500,000  
08/07/2020 Pham Quynh Nga 097***5778 100,000  
08/07/2020 Ngo Linh Nga 096***6390 1,000,000  
08/07/2020 PHUONG AN 088***3868 300,000  
08/07/2020 Nguyen Huynh Anh 093***9394 500,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
08/07/2020 Tran Thi Phuong Tram 036***4545 200,000  
08/07/2020 NGUYEN THANH TUNG *** 500,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 500,000  
08/07/2020 Không có thông tin 032***1160 100,000  
08/07/2020 CHU THI KIM THANH 098***7979 1,000,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 1,000,000  
08/07/2020 VAN CHUNG 070***2836 100,000  
08/07/2020 Nguyen Huynh Thao Trinh 076***5702 300,000  
08/07/2020 PHAM MINH KHANG *** 900,000  
08/07/2020 Duong Ngoc Tram 091***5296 200,000  
08/07/2020 LY NGOC THUONG 032***6588 200,000  
08/07/2020 TRAN THANH MAI 039***1169 300,000  
08/07/2020 Le Duong Minh Man 090***8649 100,000  
08/07/2020 NGUYEN THI DIU MI *** 500,000  
08/07/2020 TRA MY 090***5585 10,000,000  
08/07/2020 TRANG 034***0070 200,000  
08/07/2020 LE QUANG MANH 093***1688 300,000  
08/07/2020 LE THI KIM CHAU *** 100,000  
08/07/2020 NGUYEN THI THU TRANG 090***4972 300,000  
08/07/2020 NGUYEN THANH THUAN *** 100,000  
08/07/2020 NGUYEN KHAC QUYNH 093***4610 200,000  
08/07/2020 THAO 038***6691 500,000  
08/07/2020 CONG TY VCHP *** 9,885,000  
08/07/2020 LUU NGA *** 5,000,000  
08/07/2020 NGUYEN THI HUONG 078***9114 200,000  
08/07/2020   090***8926 1,000,000  
08/07/2020 Le Thu Trang 094***9967 1,000,000  
08/07/2020 Nguyen Thi Ha Hoa 032***9083 200,000  
08/07/2020 LE THI KIM OANH 090***8318 200,000  
08/07/2020 Vuong Thi My Hanh 093***3017 300,000  
08/07/2020 NGUYEN THI HONG GIANG 090***8085 200,000  
08/07/2020 Pham Thi Phuong Chi 091***9838 300,000  
08/07/2020 HUYNH HUNG 093***7143 1,000,000  
08/07/2020 Nghệ sĩ ĐINH TRÀ MY *** 2,000,000 nghe si Dinh Tra My ung ho ct ( nhu chua he co cuoc chia ly)
08/07/2020 NGUYEN VAN THAI *** 500,000  
08/07/2020 Ho Thi Thien Duyen 098***1204 200,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
08/07/2020 NGUYEN THU HANG 096***6614 150,000 ung ho chuong trinh. Co gang len a
08/07/2020   091***1189 20,000,000  
08/07/2020 HA THI THUY LINH *** 500,000  
08/07/2020 Nguyen Thi Thu Xuan *** 1,000,000  
08/07/2020 PHAM THANH HUYEN 098***0501 300,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
08/07/2020 NGOC YEN 034***8423 500,000  
08/07/2020 VU THI HONG NGOC 098***2747 300,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 mong chuong trinh co the tiep tuc
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
08/07/2020 Ngoc Anh 033***6847 200,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 300,000  
08/07/2020 HA 098XXXX 300,000  
08/07/2020 NGO THI THU THAO 037***8947 100,000  
08/07/2020 HUYNH THUY HAI YEN *** 200,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 500,000  
08/07/2020 NGUYEN THU UYEN 037***0396 100,000  
08/07/2020 LE NGUYEN HOANG QUYEN 096***0511 200,000  
08/07/2020 NGUYEN THI HA SON 081***3888 1,000,000  
08/07/2020 PHAN THI HUONG GIANG 091***6899 500,000  
08/07/2020 LE THI MAI 088***9588 200,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
08/07/2020 DIEU SINH 036***6019 100,000  
08/07/2020 NGUYEN THI PHUONG TRINH 090***3146 50,000  
08/07/2020 NGOC 090***1989 500,000  
08/07/2020 Nguyen Sy Nghi 094***5196 200,000  
08/07/2020 Nguyen Trong Nhan 093***3235 200,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Chuc ctr luon mai duoc duy tri va giup cho nhiu ng tim duoc nhau hon nua
08/07/2020 Nguyen Thu Trang 091***8656 500,000  
08/07/2020 NGUYEN TAN DAT 093***9644 200,000  
08/07/2020 NGUYEN THANH TUAN 093***4722 1,000,000  
08/07/2020 TRAN THU HUONG 097***8142 500,000  
08/07/2020 LAM NGOC TUYEN 097***1247 90,000  
08/07/2020 PHAN THI KIM TRANG 908***475 200,000  
08/07/2020 DO MANH TIEN 093***7977 1,000,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 20,000  
08/07/2020 NGUYEN THI KIM CHI 098***0840 200,000  
08/07/2020 Nguyen Lam Xung 096***1904 150,000  
08/07/2020 Truong Quang Viet 091***7889 500,000  
08/07/2020 Vu Van Tiep 093***4706 500,000  
08/07/2020 Nguyen Thi Quynh Nhu 090***3840 200,000  
08/07/2020 TRAN THI NHU Y 090***3518 500,000  
08/07/2020 Nguyen Van Huan 098***8304 200,000  
08/07/2020 Do Ngoc My Uyen 090***8278 100,000  
08/07/2020 NGUYEN VAN HOANG 098***1305 100,000  
08/07/2020 NGUYEN THI HIEN *** 250,000  
08/07/2020 Do Minh Tien 098***9666 1,000,000  
08/07/2020 Nguyen The Quan 091***1029 500,000  
08/07/2020 LE THI BICH LIEN 098***6962 1,000,000  
08/07/2020 HO THI BINH AN 094***0736 200,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 cam tu chuyen mot it tien de nhung nguoi than k may bi that lac se tim duoc nhau. ct mai phat trien
08/07/2020 Pham Thi Thanh Nga 097***1699 200,000  
08/07/2020 Nguyen Quy Phuong 036***0403 200,000  
08/07/2020 Pham Hai Phuong 094***3224 50,000  
08/07/2020 Hoang Phuong Linh 097***6964 100,000  
08/07/2020 Nguyen Thi Thanh Huyen 091***7972 500,000  
08/07/2020 TRAN VAN DUNG 098***667 500,000  
08/07/2020 Nguyen Lan Thu Hoai 098***9680 300,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 300,000  
08/07/2020 Tran Van Hien 097***1508 300,000  
08/07/2020 NGUYEN NGOC HAN 093***8582 100,000  
08/07/2020 HOANG THI THUY TRINH *** 100,000  
08/07/2020 NGUYEN NGC DUY 094***9547 200,000  
08/07/2020 Nguyen Thi Thu Hang *** 200,000  
08/07/2020 Dinh Thi Ha Thu 070***0775 200,000  
08/07/2020 PHUONG KIM TIEM 091***6688 100,000  
08/07/2020 Không có thông tin *** 2,000,000  
08/07/2020 Vo Nguyen Ngoc Dung 097***7108 200,000  
08/07/2020 Nong Thi Hanh 091***8591 200,000  
08/07/2020 VU THI HIEN 039***3272 50,000  
08/07/2020 Tran Xuan Khiem 094***5828 150,000  
09/07/2020 Suong Ng 036***1678 50,000  
09/07/2020 Le Thi Yen Linh 093***0565 200,000  
09/07/2020 LE THI YEN 093***7305 200,000  
09/07/2020 Nguyen Kim Ngan 097***7285 500,000  
09/07/2020 LE THI GIANG 038***2668 100,000  
09/07/2020 NGUY THI HONG *** 100,000  
09/07/2020 HOANG HAI DANG 096***9779 100,000  
09/07/2020 BUI VAN DUC *** 100,000  
09/07/2020 An Khanh Ha 098***4978 100,000  
09/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
09/07/2020 LE VU TRONG KHOI 083***5154 100,000  
09/07/2020 NGUYEN QUYET THANG *** 200,000  
09/07/2020 DAO MINH TAI *** 50,000  
09/07/2020 LE MINH HIEU *** 1,000,000  
09/07/2020 NGUYEN HAI DUONG 098***5021 100,000  
09/07/2020 Nguyen Huu Luan 091***4093 200,000  
09/07/2020 TRAN DINH CONG 096***0466 200,000  
09/07/2020 LY MINH TUAN 097***4123 100,000  
09/07/2020 Nguyen Thi Thao Trang 093***1111 200,000  
09/07/2020 PHUNG NGUYEN NHU PHUONG 034***8353 100,000  
09/07/2020 Phan Thi Thanh Ngan 094***0678 100,000  
09/07/2020 VO MINH HIEU 097***6319 500,000  
09/07/2020 NGUYEN MANH TRUONG 039***6313 200,000  
09/07/2020 Nguyen Minh Tuyen 034***5598 200,000  
09/07/2020 PHAM DUY SON 096***2891 100,000  
09/07/2020 NGUYEN THI MINH HUONG 097***7703 100,000  
09/07/2020 Ho Huu Hai 096***1111 500,000  
09/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 chuc cho moi nguoi cua chuong trinh NCHCCCL manh khoe binh an hanh phuc
09/07/2020 NGUYEN THI NGOC MAI *** 200,000  
09/07/2020 Pham Tram 098***2871 200,000  
09/07/2020 NGUYEN THE MINH 096***1886 1,000,000  
09/07/2020 NGUYEN THI DA THAO 094***1726 200,000  
09/07/2020 TRUONG NGOC HUNG *** 200,000  
09/07/2020 PHAN VAN HOA *** 50,000  
09/07/2020 Nguyen Truong Manh 096***3683 200,000  
09/07/2020 NGUYEN DUC BANG *** 500,000 .Ung ho chuong trinh NCHCCCL
09/07/2020 VU HUONG LIEN *** 300,000  
09/07/2020 NGUYEN XUAN KHA 090***8203 100,000  
09/07/2020 NGUYEN TU CHINH 096***9632 200,000  
09/07/2020 TON THE SON *** 50,000  
09/07/2020 VU MINH NGOC 094***0993 200,000  
09/07/2020 NGUYEN MANH TUAN *** 60,000  
09/07/2020 Nguyen Ly Trong Nhan 096***8838 200,000  
09/07/2020 DINH THI THU HUONG 098***9563 500,000  
09/07/2020 LE HUONG THUY 038***4078 1,000,000  
09/07/2020 TRAN HONG THAM 097***1945 100,000  
09/07/2020 Pham Vu Hoang Vy 093***4794 200,000  
09/07/2020 Hoang Anh 038***1018 200,000  
09/07/2020 Tran Thu Trang 035***5555 200,000  
09/07/2020 NINH HUONG GIANG 094***1167 50,000  
09/07/2020 TRAN THI THUY LINH *** 1,000,000  
09/07/2020 Nguyen Hoang Nhat Minh 085***6565 100,000  
09/07/2020 LE NGUYEN THUY TRANG 093***5463 1,000,000  
09/07/2020 VO TRAN PHUONG LINH *** 200,000  
09/07/2020 Tran Huu Hau 076***7327 100,000  
09/07/2020 Pham Khanh Linh 098***9900 300,000  
09/07/2020 DANG THI CAM HA 093***5553 1,000,000  
09/07/2020 BUI THI CHAU *** 300,000 .chung tay gop suc cua it long nhieu.
09/07/2020 Nguyen Tran Bao Ngan 089***8413 200,000  
09/07/2020 NGUYEN THI PHUONG UYEN 088***8335 100,000  
09/07/2020 TRINH VI DIEU *** 500,000  
09/07/2020 An Cuong 096***1359 280,000  
09/07/2020 NGUYEN NHU TRANG 098***6734 3,000,000  
09/07/2020 Do Thi Phuong 033***4487 200,000  
09/07/2020 VU NGUYEN MINH TUAN 090***0775 500,000  
09/07/2020 PHUNG GIA NGOC 098***5701 85,000  
09/07/2020 LUONG DUC TOAN *** 50,000  
09/07/2020 Nguyen Ngoc Bich Lien *** 300,000  
09/07/2020 TRAN NGOC MY TUYEN *** 1,000,000  
09/07/2020 HOANG QUOC VIET *** 200,000  
09/07/2020 Do Thi Lan Huong 097***3211 200,000  
09/07/2020 NGUYEN THI HA MY 036***2905 100,000  
09/07/2020 NGUYEN THI HUONG HUONG *** 50,000  
09/07/2020 HUONG 097***5718 300,000  
09/07/2020 Do Khanh Ly 091***0150 100,000  
09/07/2020   090***3671 100,000  
09/07/2020 NGUYEN HIEU PHUONG THAO 097***5876 500,000  
09/07/2020 NGUYEN XUAN BAC 035***2561 300,000  
09/07/2020 NGUYEN HIEU PHUONG THAO 097***5876 500,000  
09/07/2020 MAI HOANG TUONG VY 070***4715 100,000  
09/07/2020 NGUYEN THI NGOC ANH 036***8686 50,000  
09/07/2020 LE THI THU HIEN *** 200,000  
09/07/2020 HO THI GIANG 090***65898 500,000  
09/07/2020 NGUYEN VAN ANH *** 200,000  
09/07/2020 Bui Bao Dung *** 1,000,000  
09/07/2020 Nguyen Thi Hai Van 090***0967 100,000  
09/07/2020 DO THI QUYNH ANH 090***3185 200,000  
09/07/2020 HOANG THI THANH THUY 0986XXX936 1,000,000  
09/07/2020 VU THI NGOC TRAM 086***4748 500,000  
09/07/2020 NGUYEN MANH HUNG 097***0613 100,000  
09/07/2020 Ly Bach Ngoc Han 083***1700 70,000  
09/07/2020 Nguyen Thi Khanh Ly 098***1765 200,000  
09/07/2020 DAO NGOC TUAN 083***9383 84,000  
09/07/2020 TRINH PHUONG THAO 078***9777 300,000  
09/07/2020 DKLIEN 090***5668 500,000  
09/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
09/07/2020 Nguyen Hua Hong Loan 081***8888 500,000  
09/07/2020 NGUYEN PHUONG DUNG 090***6161 200,000  
09/07/2020 Le Quoc Huy 086***5665 300,000  
09/07/2020 HUY THANH 098***2783 200,000  
09/07/2020 HO TRAN QUYNH NHU *** 100,000  
09/07/2020 Tran Thuy Hang 090***9393 500,000  
09/07/2020 Không có thông tin *** 70,000  
09/07/2020 LE DUNG 097***6864 100,000  
09/07/2020 DAO DUC VINH 098***1991 30,000,000  
09/07/2020 TUAN 097***98558 100,000  
09/07/2020 Nguyen Quang Minh 091***8800 500,000  
09/07/2020 LE GIANG 096***2753 118,000  
09/07/2020 Nguyen Bang Giang 094***5835 50,000  
09/07/2020 Pham Van Duc 098***5001 200,000  
09/07/2020 CHU MANH HUAN 036***8088 100,000  
09/07/2020 THU HUONG 096***5561 100,000  
09/07/2020 Do Chi Quyet 093***0128 100,000  
09/07/2020 NGUYEN THI HUONG 037***0814 500,000  
09/07/2020 Không có thông tin *** 500,000 ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
09/07/2020 VU THI TUOI 036***1377 200,000  
09/07/2020 PHAM TRUC DAO 037***5863 150,000  
09/07/2020 Tran Thi Thanh Tam 098***6289 200,000 Chuc NCHCCCL se doan tu duoc nhieu gia dinh va luon vung buoc
09/07/2020 NGUYEN CONG DUC *** 100,000  
09/07/2020 Doan Thi Ngoc Diep 038***5059 100,000  
09/07/2020 Pham Phuong Thao 085***2355 200,000  
09/07/2020 Pham Ngoc Vinh 096***2199 2,000,000  
09/07/2020 Không có thông tin *** 5,000,000  
09/07/2020 Nguyen Ha Phuong 097***3378 100,000  
09/07/2020 Nguyen Tien Dung 034***0144 30,000  
09/07/2020 PHAN BAO THY 096***7025 50,000  
09/07/2020 DUONG TRONG NGHIA 094***151 200,000  
09/07/2020 THANH TAN 079***9506 100,000  
09/07/2020 DUONG THI LAM 058***2395 200,000  
09/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
10/07/2020 PHAM HUY HOANG THANG 036***7781 50,000  
10/07/2020 KIM ANH *** 200,000  
10/07/2020 LAM THANH DO 096***8692 10,000  
10/07/2020 Giấu tên 093***0970 12,000,000  
10/07/2020 BUI THI LE QUYEN *** 50,000  
10/07/2020 Gia dinh Nhan, Huong 096***8669 500,000  
10/07/2020 NGUYEN THIEN THANH 037***0507 50,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
10/07/2020 Pham Phuong Thao 036***5754 200,000  
10/07/2020 Vu Thi Minh Trang 084***5534 100,000  
10/07/2020 CHUONG PHAM 082***3868 100,000  
10/07/2020 HA THI HOAI SUONG 097***7069 300,000  
10/07/2020 NGUYEN THI PHUONG 039***6920 100,000  
10/07/2020 Le Thi Thu Trang 090***3582 500,000  
10/07/2020 LE HOA THUY TRINH 098***8500 200,000  
10/07/2020 Nguyen Thi Thanh Hoa 039***1711 100,000  
10/07/2020 TRAN QUOC BAO 033***0251 1,000,000  
10/07/2020 VO HOANG TUNG 097***8636 300,000  
10/07/2020 Tran Duc Hoang 097***7860 100,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly
10/07/2020 HOANG NGUYEN THUYEN TRANG 094***8139 700,000  
10/07/2020 PHAM LINH DA 094***1208 2,000,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 200,000  
10/07/2020 Phan Thanh Hoang 090***7750 100,000  
10/07/2020 Vu Thi Minh 094***1958 200,000  
10/07/2020 VU HUYEN LINH 098***3137 500,000  
10/07/2020 Dang Quoc Hieu 098***6936 100,000  
10/07/2020 Le Thi Hien 086***7984 50,000  
10/07/2020 Dinh Thuy Linh 097***8392 100,000  
10/07/2020 NGUYEN THANH TAI *** 300,000  
10/07/2020 NGUYEN THI YEN NHI *** 50,000  
10/07/2020 PHAM HOANG THUY ANH 090***0691 500,000  
10/07/2020 Nguyen Hong Trang 091***8481 1,000,000  
10/07/2020 Ngo Dieu Nhung 035***6276 200,000  
10/07/2020 NGUYEN VAN TUYEN 098***1738 10,000,000  
10/07/2020 Ngo Hoang My 079***5888 500,000  
10/07/2020 Dan Hoai *** 100,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 .em la sv chi co tam long ung ho NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LI
10/07/2020 MINH HAI 032***0005 300,000  
10/07/2020 Le Huu Nhan 076***3764 50,000  
10/07/2020 Tran Duc Minh 092***2075 100,000  
10/07/2020 NGUYEN HAI QUAN 096***6064 200,000  
10/07/2020 TRAN NHAT MINH 097***4092 200,000  
10/07/2020 TRAN NGUYEN HUU THINH *** 200,000  
10/07/2020 Nguyen Kim Phuong *** 200,000  
10/07/2020 TRUONG SY HOANG 039***9390 200,000  
10/07/2020 NGUYEN VAN PHONG 093***1222 500,000  
10/07/2020 MAI XUAN PHONG 086***4093 100,000  
10/07/2020 TRUONG KHANH HOP 098***8300 300,000  
10/07/2020 Le Thi Thanh Tam 098***3682 200,000  
10/07/2020 VU THI MINH CHAU 098***3157 200,000  
10/07/2020 HOANG KIM NGAN 097***2207 100,000  
10/07/2020 NGO LE VUONG 096***1287 100,000  
10/07/2020 DAO THUY 086***8666 500,000  
10/07/2020 LE THI HONG NHUNG 093***8687 100,000  
10/07/2020 NGUYEN NGOC SON 036***1250 200,000  
10/07/2020 LINH CHAU 094***4290 500,000  
10/07/2020 Nguyen Ha Ninh 094***0025 100,000 Chau la sv ko co nhieu,mong ct tiep tuc.
10/07/2020 TRUONG QUYNH HUONG 091***9381 100,000  
10/07/2020 NGUYEN NHAT MINH 093***2784 500,000  
10/07/2020 TRAN TUAN ANH *** 300,000  
10/07/2020 DO TRAN LONG 082***4488 1,000,000  
10/07/2020 PHAN THI QUYNH MAI 094***8584 200,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 kinh chuc ekip suc khoe tiep tuc lan toa nhung dieu tot dep
10/07/2020 KHAC DAT 037***8048 500,000  
10/07/2020 HOANG THI PHUONG THANH 033***4458 100,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 200,000  
10/07/2020 LE THI HUYEN *** 200,000 .quyen gop ung ho chuong trinh NCHCCCL.
10/07/2020 THAN THI HIEN 039***5367 100,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
10/07/2020 VU MANH THANG *** 100,000  
10/07/2020 Ngo Hong Ngoc Nhi 076***0739 200,000  
10/07/2020 Nguyen Hoang Minh 032***6222 100,000  
10/07/2020 Nguyen Tat Binh 037***6322 100,000  
10/07/2020 NGUYEN VAN THUC 038***3537 100,000  
10/07/2020 Dang Thi Kim Thoa 091***8171 300,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
10/07/2020 TRINH HONG NHUNG 093***5555 1,000,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 300,080  
10/07/2020 Chu Hoang Thien 098***6662 200,000  
10/07/2020 HO THANH DUY 093***2853 2,000,000  
10/07/2020 DANG KIM TUYEN 036***0939 300,000  
10/07/2020 Nguyen Thi Chau Giang 093***7336 200,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
10/07/2020 Nguyen Quang Hieu 038***4140 500,000  
10/07/2020 Tu Anh Tuan Anh 037***2758 150,000  
10/07/2020 Do Phuong Thao 039***6121 100,000  
10/07/2020 Nguyen Thi Thu Ha 038***9226 50,000  
10/07/2020 Pham Thi To 096***3366 200,000  
10/07/2020 Không có thông tin *** 1,000,000  
10/07/2020 TRAN SON 034***0344 500,000  
10/07/2020 Nguyen Thi Na 036***4393 200,000  
10/07/2020 Ta Thi Hoai Thu 094***1328 50,000  
10/07/2020   096***1990 100,000  
10/07/2020 LE XUAN HOANG 097***8821 500,000  
10/07/2020 CAT THI HUE *** 200,000  
10/07/2020 Dao Ngoc Luong 096***2986 300,000  
10/07/2020 Nhan Quang Tu 096***5889 1,000,000  
10/07/2020 Me va be Pham Nguyen Diep Anh 098***6767 100,000  
10/07/2020 HA ANH SON 093***3359 200,000  
10/07/2020 Le Huu Quy 098***7931 200,000  
11/07/2020 PHAM THUY DUYEN *** 200,000  
11/07/2020 LE DUNG MINH 094***7616 200,000  
11/07/2020 Dang Phuong Thao 097***4688 200,000  
11/07/2020 BUI LAN ANH 098***1168 300,000  
11/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
11/07/2020 NGUYEN LUONG THANH TUAN 090***8820 100,000  
11/07/2020 Dong Minh Cuc 091***2940 100,000  
11/07/2020 VU THI MAI 0936415xxx 200,000  
11/07/2020 Phi Thi Thuy Dung 092***5144 100,000  
11/07/2020 HO MINH PHUONG 092***379 100,000  
11/07/2020 Phan Cuc Phuong Nguyen 093***1202 200,000  
11/07/2020 HoThaoTrang 070***4160 200,000  
11/07/2020 PHAM KIEU TRANG 098***0279 200,000  
11/07/2020 Dang Thi Thuy Linh 032***8869 100,000  
11/07/2020 Ha Bao Lam 090***79758 200,000  
11/07/2020 LE DUONG TRI 090***1347 500,000  
11/07/2020 Nguyen Truong Giang 097***7225 50,000  
11/07/2020 NGUYEN DINH THUAN 038***4092 300,000  
11/07/2020 Phung Nhu Tuyet 093***5455 200,000  
11/07/2020 Nguyen Van Tung 090***70244 100,000  
11/07/2020 NGUYEN ANH TU 098***3888 500,000  
11/07/2020 NGUYEN THUY LINH 096***2283 200,000  
11/07/2020 Tran Ngoc Anh 037***6627 100,000  
11/07/2020 DUONG MINH THANH 096***5233 100,000  
11/07/2020 TRAN THI DUYEN 096***5134 200,000  
11/07/2020 Nguyen Ngoc Son 906***4792 200,000  
11/07/2020 Pham Thanh Dat 093***7123 500,000  
11/07/2020 HOANG KIM 094***1889 200,000  
11/07/2020 Vi Anh 091***4898 100,000  
11/07/2020 Le Giang Duy 097***2926 100,000  
12/07/2020 TRANG PHAM 096***5699 500,000  
12/07/2020 KIEU MAY 090***8363 500,000  
12/07/2020 LE ANH TAI 093***7586 100,000  
12/07/2020 Le Vo My Hien 093***1684 200,000  
12/07/2020 Bui Minh Thuy 098***2397 100,000  
12/07/2020 BUI HA BAO NHI 091***3992 300,000  
12/07/2020 Hoang Thi Thu Huong 091***1370 500,000  
12/07/2020   083***1982 100,000  
12/07/2020 TRAN VU LONG 098***0993 200,000  
12/07/2020 Nguyen Bao Vinh 039***5641 200,000  
12/07/2020 LE SY DUY 036***3796 100,000  
12/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
12/07/2020 NGOC PHUONG 090***2634 100,000  
12/07/2020 NGUYEN HA KHANH AN 098***8200 500,000  
13/07/2020 CHU KHANH HUYEN 098***6659 200,000  
13/07/2020 MY TAM AN 090***6055 500,000  
13/07/2020 PHAM THANH TUNG *** 100,000  
13/07/2020 Nguyen Thi Thanh Tuyen 093***4526 500,000  
13/07/2020 NGUYEN THU THAO 098***5358 300,000  
13/07/2020 DANG THUY AN 096***6680 200,000  
13/07/2020 NGUYEN THI HA 037***8169 100,000  
13/07/2020 Tran Thi Hue 038***6559 200,000  
13/07/2020 LE NGOC QUYNH 090***1169 500,000  
13/07/2020 .TRINH THI TUYET 094***4360 1,000,000  
13/07/2020 Nguyen Kim Son 070***9943 500,000  
13/07/2020 Luong The Vinh 090***6981 100,000  
13/07/2020 PHAN THI LIEN HUONG 090***1817 1,000,000  
13/07/2020 :NGUYEN THI XUAN TRANG. *** 2,000,000  
13/07/2020 Do Ngoc Anh 090***2526 100,000  
13/07/2020 Truong Duc Cuong 094***1213 200,000  
13/07/2020 Duong Thi Thanh Hang 037***5500 100,000  
13/07/2020 PHAM THI HONG HANH 035***2079 100,000  
13/07/2020 Không có thông tin *** 200,000  
14/07/2020 PHAM HIEN THAO 090***9616 2,000,000  
14/07/2020 NGUYEN THI THUY LINH 035***0290 200000  
14/07/2020 DAT VIEN 090XXXX 1000000  
14/07/2020 Nguyen Thu Hang 945***190 200000  
14/07/2020 Nguyen Cong Minh 097***4342 500000  
14/07/2020 DUONG THI QUYNH HOA 091***9215 1,000,000  
14/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
14/07/2020 KIM THANH *** 100,000  
14/07/2020 Nguyen Hoang Anh 076***9243 100,000  
14/07/2020 Le Quynh Anh 091***5955 300,000  
15/07/2020 DANG CONG TAN *** 200,000 Ung ho chuong trinh nchccc
15/07/2020 Le Thi Ngoc Loan 097***0487 100,000  
15/07/2020 NGUYEN THANH VAN *** 1,000,000  
15/07/2020 Quynh Do 081***8989 600,000  
15/07/2020 Không có thông tin *** 300,000 Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly
15/07/2020 HO THI THUY LINH 09699719** 200,000  
15/07/2020 DO THI ANH THU 097***9669 500,000  
15/07/2020 Không có thông tin *** 300,000 Mong nhieu gia dinh duoc doan tu
15/07/2020 HUYNH THI NGOC HIEN *** 1,000,000 HI VONG CHUONG TRINHSE VUOT QUA DC KHO KHAN VA TIEP TUC PHAT SONG
15/07/2020 Nguyen Ngoc Chau Giang 034***9535 1,000,000  
15/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 .Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
15/07/2020 LE THI THUONG 090***4606 200,000  
15/07/2020 VU THI BICH NGA *** 300,000 ung ho NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
15/07/2020 Nguyen Quang Khanh *** 200,000  
15/07/2020 TRAN THI HUE *** 500,000  
15/07/2020 LE HUY VIET *** 500,000 Ungho xK ChuongTrinh NhuChuaHe CoCuoc ChiaLy. CamOn ChuongTrinh
15/07/2020 MAC THI NGOC 098***4250 100,000  
15/07/2020 NGUYEN DINH PHONG 098***7445 200,000  
15/07/2020 HUONG PHAN *** 200,000  
15/07/2020 Quach Huong Giang 035***9189 100,000  
15/07/2020 Do Thi Tuyen *** 200,000 Mong chuong trinh duoc tiep tuc
15/07/2020 Duong Nu Quynh Hoa 090***7235 300,000  
15/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
15/07/2020 Không có thông tin *** 500,000  
15/07/2020 LE QUANG ANH 039***0592 200,000  
15/07/2020 NGO THI HUONG HUYEN 093***4518 100,000  
15/07/2020 Ngo Xuan Duoc 097***9462 150,008  
15/07/2020 BAO QUYEN 038***5222 500,000  
16/07/2020 Duong Tuong Vi 070***6768 1,000,000 Mong chuong trinh tiep tuc duy tri va cam on chuong trinh vi t
16/07/2020 NGUYEN THI KIM ANH 376***463 500,000 cam on toan bo ekip, chuc moi nguoi suc khoe & may man :)
16/07/2020 Nguyen Thuy *** 200,000 Ung ho thang 7. Cam on chuong trinh nhieu
16/07/2020 VU MINH THU 098***2742 500,000  
16/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
16/07/2020 Le Quoc Hien 038***0417 100,000 *Momo
16/07/2020 PHI VAN LONG *** 50,000 ung ho NCHCCCL
16/07/2020 Không có thông tin *** 300,000 ung ho chua he co cuoc chia ly
16/07/2020 NGUYEN LONG 090***8059 2,000,000  
16/07/2020 Ta Quang Binh 098***8477 500,000  
16/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
16/07/2020 TRAN THI THU NGUYET 093***4277 500,000  
16/07/2020 Nguyen Thi Thanh Thanh 097***0560 300,000  
16/07/2020 Nguyen Thuy Minh 097***3569 200,000  
16/07/2020 NGUYEN LE THUY DUNG 098***5518 50,000  
17/07/2020 PHAM VAN TINH *** 100,000 gop mot phan nho de cam on CT da va dang thuc hien su menh cao ca.
17/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Ung ho mong chuong trinh NCHCCCL
17/07/2020 PHUNG VAN TAN *** 200,000 CHUNG TAY CUNG HOAT DONG THIEN NGUYEN NCHCCCL
17/07/2020 Nguyen Quoc Lam *** 500,000  
17/07/2020 NGUYEN NGOC DIEP 090***2697 5,000,000 UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE COCUOC CHIA LY
17/07/2020 LE HUYNH TRANG 039***6840 400,000  
17/07/2020 LE THI KIM THU-Ho Stephanie *** 2,330,000 Ho Stephanie
17/07/2020 Nguyen Thi Tuyet Nhung 036***8211 70,000  
17/07/2020 Nguyen Thi Ly Phuong 091***1595 500,000  
17/07/2020 LE HAI DOAN 098***1290 3,500,000 FANPAGE SACH DEP
17/07/2020 Pham Thi Hoang Linh 097***6240 200,000  
17/07/2020 Nguyen Thanh Nhan 091***3972 1,000,000  
17/07/2020 NGUYEN THI HANH 098***6277 500,000  
17/07/2020 GIANG *** 150,000  
18/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 trai tim ta luon song vi nhau cam on ctrinh that nhieu
18/07/2020 Nana Bum *** 200,000 Nana Bum ung ho CT
18/07/2020 Không có thông tin *** 100,000  
18/07/2020 NTKLIEN 093***6608 500,000  
19/07/2020 NGUYEN HOANG BAO 092***5552 300,000  
19/07/2020 Ha Thanh Kim Thao 086***4434 100,000 chuc chuong trinh hoat dong ngay cang phat trien, cam on co Thu Uyen va Ekip.
19/07/2020 Nguyen Thi Yen Nhi 094***9882 100,000  
19/07/2020 Huynh Duc Anh 085***9069 100,000 *Momo
19/07/2020 Không có thông tin *** 50,000  
20/07/2020 TRINH HAI YEN 094***416 200,000  
20/07/2020 Nguyen Van Hien 098***6596 100,000  
20/07/2020 TA THI VINH HIEN 097***8899 500,000  
20/07/2020 Không có thông tin *** 200,000  
20/07/2020 VO TRUYEN THANH 911***388 200,000  
21/07/2020 CAO BA GIAP 098***3174 500,000  
22/07/2020 NGUYEN MINH TIEN 091***1101 5,000,000  
22/07/2020 LUONG DUC CUONG 090***7966 1,000,000  
22/07/2020 Thai Binh 09067453xx 200,000  
23/07/2020 VU THI HIEN *** 200,000  
23/07/2020 NGUYEN VAN MINH 098***4686 200,000  
24/07/2020 DAO DUC HANH *** 2,720,233 DAO DUC HANH, BROOKEHOWSE ROAD
24/07/2020 Nguyen Thi Thuy Ai *** 500,000 Mong gop chut qua mon de ctr duoc tiep tuc. Ctr mak 11 nam truoc Me em yeu thich rat nhiu.
24/07/2020 NGUYEN THI HONG GIANG 033***0909 100,000  
24/07/2020 NGUYEN NGOC TAM 090***7153 5,000,000  
25/07/2020   094***2484 15,000,000  
27/07/2020 NGUYEN VIEN CHI 094***9398 100,000  
27/07/2020 Hai Ha 091***2388 300,000  
27/07/2020 Lan Chi 038***2594 500,000  
27/07/2020 Nguyen Huynh Van Anh 097***7783 800,000  
27/07/2020 Nguyen Thi Nhung 036***8848 500,000  
27/07/2020 Tran Thi Thai Ha 098***9386 200,000  
27/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 Ung ho nhu chua he co cuoc chia li
27/07/2020 Nguyen Thi Nga 096***7426 100,000  
27/07/2020 Luong Thi Hai Yen 039***2124 200,000  
28/07/2020 Trinh Thi Bich Linh 086***2126 1,000,000  
28/07/2020 Le Lap Duy 037***6585 300,000  
28/07/2020 Le Kim Cuong 090***5628 2,000,000  
28/07/2020 Không có thông tin *** 200,000  
28/07/2020 CHUNG SANH 090***1009 500,000  
28/07/2020 PHAM HONG LIEN 076***2617 208,000  
29/07/2020 LE THI THU PHUONG *** 500,000  
29/07/2020 NGUYEN ANH THUY *** 300,000  
30/07/2020   086***5410 100,000  
31/07/2020 TRAN HOANG ANH NHI *** 100,000 Chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
31/07/2020 TRINH PHUONG THAO 078***9777 500,000  
31/07/2020 Phuc An *** 2,600,000  
31/07/2020 Nguyen Thi Ngoc Hieu 077***8015 200,000  
03/08/2020 NGUYEN THI BICH NGOC 090***5649 2,000,000  
04/08/2020 TRAN THANH MAI 039***1169 300,000  
04/08/2020 NGUYEN THI THANH THUY 096***6835 100,000  
04/08/2020 DIEU SINH 036***6019 100,000  

Ban Bạn đọc