bán giải chấp

Cập nhập tin tức bán giải chấp

Lãnh đạo bị bán giải chấp cổ phiếu, doanh nghiệp bốc hơi tỷ USD

Thị trường chứng khoán ghi nhận những tín hiệu đầu tiên về một làn sóng mới, bán giải chấp ở cấp độ tổ chức và doanh nghiệp sau đợt bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân trong các tháng trước đó.