bán giải chấp

Cập nhập tin tức bán giải chấp

Thị trường chứng khoán ghi nhận những tín hiệu đầu tiên về một làn sóng mới, bán giải chấp ở cấp độ tổ chức và doanh nghiệp sau đợt bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân trong các tháng trước đó.