Chiều nay, 24/8, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Bộ giữa ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng và ông Lê Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Bộ.

Theo quyết định số 1388/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Lê Ngọc Đức, Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT đã được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ kể từ ngày 8/8/2016. Trước đó, ông Phạm Quang Hưởng đang tạm thời phụ trách văn phòng trong khoảng thời gian từ ngày 1/6 - 7/8, thay ông Phạm Mạnh Lâm đã nghỉ hưu theo chế độ.

{keywords}

Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng (bên phải) bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Bộ TT&TT cho ông Lê Ngọc Đức.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và đại diện lãnh đạo các Cục, vụ, Văn phòng, hai ông Lê Ngọc Đức và Phạm Quang Hưởng đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng, tổ chức của Văn phòng Bộ, cũng như các nội dung liên quan đến nhiệm vụ đã thực hiện và công tác cần triển khai tới đây.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ghi nhận nỗ lực của ông Phạm Quang Hưởng trong hơn hai tháng phụ trách Văn phòng bộ, đảm bảo hoạt động của văn phòng được xuyên suốt, ổn định, liên tục.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần vào cuộc ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ mới của tân Chánh văn phòng Lê Ngọc Đức và đề nghị lãnh đạo Văn phòng, các đơn vị thành viên của Văn phòng đoàn kết, tập trung hỗ trợ ông Đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Bộ TT&TT hiện nay có Chánh Văn phòng Lê Ngọc Đức và 5 Phó Chánh Văn phòng gồm các ông/bà: Phạm Quang Hưởng, Phan Thị Mỹ Hạnh, Trần Quốc Hiền, Trần Phạm Diệu Linh và Nguyễn Thành Chung.

T.C