Tại hội nghị, các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia phổ biến, trao đổi về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

{keywords}
Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Bùi Trường Giang

Các cán bộ, phóng viên được thông tin về tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông…

Những thông tin này góp phần bổ sung kiến thức trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên cả nước; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam đối với các tầng lớp nhân dân.

{keywords}
Đại biểu dự buổi tập huấn

Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Bùi Trường Giang cho biết, gần đây, tình hình Biển Đông trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là trên thực địa, trở thành mối quan tâm của dư luận trong nước, khu vực và quốc tế. Báo chí là lực lượng chủ lực để định hướng cho từng người dân đi đến sự thống nhất cao trong xã hội.

Nước ngoài liên tục điều tàu vào Biển Đông, Việt Nam sẵn sàng tình huống xảy ra

Nước ngoài liên tục điều tàu vào Biển Đông, Việt Nam sẵn sàng tình huống xảy ra

Trung tướng Trần Việt Khoa cho biết, thời gian vừa qua, khi chúng ta hoạt động dầu khí trên biển, nước ngoài đã đưa lực lượng xuống phản đối một cách hết sức phi lý.

Hồ Giáp