báo cáo nhiệm kỳ

Cập nhập tin tức báo cáo nhiệm kỳ

Vừa lòng và chờ đợi!

Cử tri vừa lòng vì các đại biểu Quốc hội nói khá thẳng những cái được và những cái chưa được, nhưng lại chưa thỏa mãn khi lắng nghe các giải pháp.

Chủ tịch nước tự nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng hàm cấp tướng cho 194 sỹ quan quân đội và 119 sỹ quan công an.

PTT Nguyễn Xuân Phúc hứa không để thua trên sân nhà

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập trong điều hành của Chính phủ để “chúng ta không thua ngay trên sân nhà khi hội nhập”.

Đề xuất tường thuật trực tiếp tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước, Thủ tướng

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn nhận thấy cần tăng thời gian thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng...