- Hội Nhà báo VN cần tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đấu tranh không khoan nhượng với những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch.

>> Báo chí thực hiện tốt tuyên truyền về phát triển đất nước

Yêu cầu được Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và hội nghị thi đua toàn quốc Hội Nhà báo VN sáng nay tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội Nhà báo VN Thuận Hữu cho biết, Hội bảo vệ quyền và lợi ích của nhà báo trong tác nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, giám sát việc tuân thủ luật pháp, quy định về đạo đức nghề nghiệp, tham gia xây dựng và thực hiện tổ chức cơ chế, chính sách thông tin báo chí, thực hiện hoạt động đối ngoại của báo chí theo quy định của pháp luật.

{keywords}

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 65 năm, Hội Nhà báo VN phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức hội toàn quốc hiện nay có trên 22 nghìn hội viên sinh hoạt tại 63 hội tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và 188 chi hội trực thuộc TƯ hội. Năm 2015, Hội sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 10.

"Chúng tôi tự hào về truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng VN, đội ngũ làm báo cách mạng luôn xông pha trên tuyến đầu, trên các chiến trường trong thời gian chiến tranh, lao động không mệt mỏi trong thời bình để có những dòng tin, bức ảnh, thước phim nóng hổi hàng ngày hàng giờ, phục vụ nhu cầu thông tin của xã hội, nhân dân", ông Thuận Hữu nói.

Biểu dương thành tích của Hội Nhà báo, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh cũng cho hay, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập là dịp để hội viên Hội nhà báo cả nước tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy những thành tích đã đạt được. Đồng thời nghiêm khắc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thấm nhuần sâu sắc chức năng nhiệm vụ báo chí cách mạng, tôn chỉ mục đích của từng cơ quan báo chí, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội của báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đề nghị, trong thời gian tới, Hội Nhà báo VN cần tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng quản lý hoạt động của các cấp hội. Cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ những người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng,đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của những người làm báo; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng; Thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đấu tranh không khoan nhượng với những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta...

{keywords} 

Tại lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo VN đã đón nhận Bằng khen của UB TƯ MTTQ VN vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc phối hợp hoạt động với MTTQ VN.

Hội cũng đã trao Bằng khen cho 24 tập thể và 47 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015.

Hồng Nhì