- Theo đánh giá tại hội nghị báo chí toàn quốc hôm nay, một trong những ưu điểm của báo chí năm 2014 là tích cực đấu tranh khẳng định chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó là đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", nguy cơ "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa", phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

{keywords}

"Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, nhất là việc TQ ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta, báo chí đã nắm vững, quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: 'bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc', 'giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước, 'tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, phụ thuộc'...'", báo cáo do Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn đọc nhận định.

"Báo chí đã lên án kiên quyết, mạnh mẽ hành động ngang ngược, sai trái của phía TQ, nêu bật tinh thần yêu nước, ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc của toàn dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước".

Báo cáo cũng đánh giá cao việc các cơ quan phối hợp tổ chức cho các nhà báo quốc tế ra tác nghiệp tại thực địa, nơi TQ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển thuộc chủ quyền VN, chứng kiến và có tin, bài vạch trần hành động ngang ngược của TQ, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh dư luận của ta.

Những ưu điểm khác của báo chí năm qua là tuyên tuyền hiệu quả việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, điều hành của Chính phủ, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng...

Nhưng cũng có không ít khuyết điểm. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh "khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chưa được khắc phục", điển hình là các thông tin tiêu cực, giật gân, hở hang, đời tư, tội ác, mê tín dị đoan, thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, chưa đấu tranh chống các thế lực thù địch, các chương trình truyền hình thiếu Việt hóa, quảng cáo sai, vi phạm sỡ hữu trí tuệ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp...

Theo nhận định của báo cáo, các biểu hiện sai phạm này nằm chủ yếu ở các ấn phẩm phụ của báo in và báo điện tử. Báo cáo đánh giá nguyên nhân có phần ở việc cung cấp thông tin cho các chí còn hạn chế của các cơ quan hành chính, nhưng nguyên nhân chủ quan là quan trọng. Cụ thể là thực hiện không nghiêm kỷ luật thông tin, chạy đua cạnh tranh thông tin, cơ quan quản lý buông lỏng quản lý, thiếu hiểu biết, không nắm vững pháp luật...

Do những sai phạm này mà trong năm đã có một số cơ quan báo chí và nhà báo bị xử lý: 71 trường hợp vi phạm, hơn 1,5 tỷ đồng tiền phạt, thu hồi giấy phép hoạt động của 5 ấn phẩm, thu hồi 7 thẻ nhà báo...

Hội nghị chỉ ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí năm 2015 là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch nhằm chống phá Đại hội Đảng.

Bên cạnh đó là tuyên truyền các dịp kỷ niệm lớn, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng...

Hai điều quan trọng mà các cơ quan quản lý báo chí phải hoàn thành năm 2015 là hoàn thành Quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025 và xây dựng luật Báo chí trình QH tháng 10/2015.

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc, đồng thời giữ gìn môi trường ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác để có điều kiện xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng của báo chí trong năm 2015.

Chung Hoàng