Cán bộ ngành Kiểm tra Đảng càng phải nêu gương, phải thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện.

Sáng nay, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018). ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỷ niệm. 

Các đại biểu đã ôn lại chặng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng trong 70 năm qua. Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trải qua 12 kỳ Đại hội Đảng, ngành Kiểm tra Đảng có những bước phát triển về nhiều mặt, đội ngũ kiểm tra không ngừng phát triển; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn.

{keywords}
Quang cảnh lễ kỷ niệm

Điểm qua quá trình phát triển và trưởng thành của ngành Kiểm tra của Đảng bộ TP HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức của Đảng bộ TP qua từng năm đã có những chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chủ động chỉ đạo, rà soát, sửa đổi các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của Đảng bộ TP.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành Kiểm tra Đảng TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP đã đóng góp rất quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn TP HCM.

Đề cập đến một số nhiệm vụ của ngành kiểm tra Đảng TP trong thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ TP nhấn mạnh: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ X (2015 - 2020), công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP cần bám sát nhiệm vụ chính trị của TP.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là các bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp phải thực sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thực hiện nghiêm túc, đến nơi đến chốn các kết luận qua kiểm tra, giám sát.

{keywords}
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý: Ngành Kiểm tra Đảng bộ TP và từng cán bộ Kiểm tra Đảng phải phát huy cao vai trò, vị trí của mình; mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra phải làm gương, nêu gương, phải tự soi rọi bản thân mình để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khẳng định: “Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên”, cán bộ ngành Kiểm tra càng phải nêu gương, từng đồng chí phải thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật.

Mặt khác, có quan điểm đoàn kết đúng đắn và tình cảm cách mạng sâu sắc; phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, sạch, không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác, nhiều người thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những “Bao Công” của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh vừa có lòng nhân ái và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân nữa…

{keywords}
 

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra Đảng hội tụ những phẩm chất này thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 26 đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ TP Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Bằng khen cho 43 tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm tra đảng có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giai đoạn 2013-2018.

Nếu 200 ủy viên Trung ương gương mẫu sẽ lan tỏa rất lớn

Nếu 200 ủy viên Trung ương gương mẫu sẽ lan tỏa rất lớn

Nếu gần 200 ủy viên TƯ khoá 12 thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn.

'Mỗi cán bộ cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân mình'

'Mỗi cán bộ cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân mình'

Mỗi cán bộ cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân mình và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái, tình trạng quan liêu, tham nhũng.

Một số cán bộ có tài sản rất lớn, không giải trình được nguồn gốc

Một số cán bộ có tài sản rất lớn, không giải trình được nguồn gốc

Có một số cán bộ, công viên chức có tài sản giá trị rất lớn nhưng không giải trình hợp lý nguồn gốc - Chủ tịch QH nêu.

‘Không phải thấy cán bộ làm không ngon là cho nghỉ ngay’

‘Không phải thấy cán bộ làm không ngon là cho nghỉ ngay’

Viện trưởng VKSND Tối cao nêu khó khăn “không phải thấy cán bộ làm không ngon là cho nghỉ ngay” để lý giải bài toán án oan hay bỏ lọt tội phạm.

Theo TTXVN