kiểm tra Đảng

Cập nhập tin tức kiểm tra Đảng

Lập 6 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại 12 bộ ngành, địa phương

Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương lập 6 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại 12 bộ ngành, địa phương.

'Bao Công' thời nay càng phải nêu gương, phải thật sự soi rọi vào bản thân mình

Cán bộ ngành Kiểm tra Đảng càng phải nêu gương, phải thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện.

Chặn tiền lệ ‘ra nước ngoài chữa bệnh’ rồi ‘mất tích’

Phải chăng đã đến lúc chúng ta đưa ra những chế tài nghiêm ngặt để "nhắc nhở" các trường hợp cụ thể khi đã "vào tầm ngắm" của pháp luật.