Theo Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Lạng Sơn, công tác quản lý Nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả.

Thời gian qua, tình hình tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh quản lý cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo, từng bước nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK), thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

W-biengioi.png
Lãnh đạo hai tỉnh, khu, các cơ quan, ngành chức năng hai bên thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi để thống nhất các chủ trương chung trong tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của hai bên, đảm bảo năng lực thông quan. 

Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ, UBND các huyện biên giới quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý biên giới.

Ban Chỉ đạo công tác biên giới, cấp huyện đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và triển khai thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới, các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ cấp tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng trong triển khai nhiệm vụ quản lý biên giới tại địa phương.

Lãnh đạo hai tỉnh, khu, các cơ quan, ngành chức năng hai bên thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi để thống nhất các chủ trương chung trong tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của hai bên, đảm bảo năng lực thông quan. Tổ chức gần 40 đoàn công tác liên ngành hội đàm, trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh, tồn đọng, vướng mắc. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên giới.

Đến nay, đã có 223/459 cột mốc đã được xây dựng đường nhánh lên kiểm tra mốc từ nguồn xã hội hóa, UBND tỉnh đã phê duyệt Dề án về hỗ trợ kinh phí xấy dựng đường lên kiểm tra mốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về tình hình, kết quả quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, kết quả hợp tá mở, nâng cấp cửa khẩu và khôi phục thông quan trở lại các cửa khẩu phụ trên địa bàn…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, công tác quản lý biên giới năm 2023 Dương Xuân Huyên, khẳng định, công tác quản lý biên giới năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển với Quảng Tây, Trung Quốc.

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, do đó nhiệm vụ công tác quản lý biên giới đặt ra ngày càng cao, trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác biên giới; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Luật Biên giới quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan, xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tuyết Nhung và nhóm PV, BTV