Thiệt hại danh tiếng

Một tổ chức được xây dựng dựa trên lời hứa về việc giao hàng hoặc hàng hóa, dịch vụ hoặc trải nghiệm và khách hàng tin tưởng thương hiệu sẽ làm đúng lời hứa đó để đổi lấy khách hàng tiếp tục ủng hộ. 

Trong thế giới kỹ thuật số, nhận thức rằng một thương hiệu không thể bảo vệ dữ liệu của khách hàng sẽ dẫn đến uy tín thương hiệu bị suy yếu nghiêm trọng.

Tuân thủ quy định

Vì khách hàng, thân chủ, nhà cung cấp và đối tác tin tưởng giao ngày càng nhiều dữ liệu cho các doanh nghiệp, vì vậy, chính phủ và các cơ quan khác đã cố gắng theo kịp luật pháp và đặt ra quy định nhằm đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ. 

Tất cả điều này yêu cầu các tổ chức cần hiểu dữ liệu họ đang thu thập và lưu giữ, đồng thời sao lưu dự phòng và bảo vệ lượng dữ liệu đáng kể trong khoảng thời gian nhiều năm.

Mất dữ liệu kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho doanh nghiệp

Chi phí khôi phục

Có rất nhiều chi phí khôi phục phải chi trước và liên tục liên quan đến bất kỳ tình huống mất dữ liệu. Các giải pháp sao lưu dự phòng không hoàn chỉnh hoặc duy trì không đạt yêu cầu có thể khiến bị mất dữ liệu, với mỗi lần xảy ra sự cố cần phải phân tích, điều chỉnh và khắc phục để đảm bảo không xảy ra lần nữa. Đây là công việc tốn nhiều thời gian và nguồn lực, với một sự cố bảo mật duy nhất cũng đủ để gây ra thiệt hại đáng kể cho bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp.

Mất tính kinh doanh liên tục

Khi chúng ta hiểu chi phí cơ hội liên quan đến việc mất dữ liệu thì chúng ta có thể bắt đầu đặt giá trị cho dữ liệu khách hàng. Cho dù là do lỗi của con người, phần mềm độc hại tống tiền, đánh cắp dữ liệu hoặc thiên tai, việc mất hoặc dữ liệu bị xâm phạm có một loạt các tác động tiềm ẩn đe dọa đến năng suất tổ chức. 

Ngay cả khi dữ liệu đã được sao lưu dự phòng có thể phải tốn thời giờ phục hồi - đặc biệt nếu đã triển khai các giải pháp cũ hơn dựa trên băng từ. Chúng ta phải tính toán được thời gian không hoạt động này và đưa vào các quy trình đưa ra quyết định bảo vệ dữ liệu.

Đừng quên SAAS

Các ứng dụng và dịch vụ dựa trên đám mây - thường được thực hiện “dưới dạng dịch vụ” - có khả năng thu thập lượng lớn dữ liệu khách hàng. Các giải pháp này thường có khả năng bảo vệ dữ liệu hạn chế có khi không phù hợp với các cách thức bảo vệ dữ liệu hoặc các nghĩa vụ tuân thủ quy định của doanh nghiệp. Điều quan trọng là phải hiểu dữ liệu nào SaaS lưu giữ, lưu trữ trong bao lâu, khả năng khôi phục và nơi lưu trữ dữ liệu về mặt địa lý.

Các giải pháp sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu của Microsoft 365

Mất dữ liệu gây hao tổn chi phí và rình rập nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Tổn thất có thể xảy ra vì một số lý do và có thể có tác động trên phạm vi rộng. Điều quan trọng là doanh nghiệp không nên giả định rằng các nhà cung cấp của mình đang cung cấp giải pháp bảo vệ và khôi phục dữ liệu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp - đặc biệt là khi sử dụng giải pháp như Microsoft 365.

Khả năng sao lưu dự phòng dữ liệu Microsoft 365: https://event.cmctelecom.vn/veeam-backup-microsoft365

Thúy Ngà