Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là: “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Cũng vì thế, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia và giao Bộ TT&TT chủ trì tổ chức sự kiện này một cách thiết thực, hiệu quả.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.

Chuyển đổi số giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh", tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Do đó, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cùng với đó, Ngày Chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

Trong năm đầu tiên được tổ chức, Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2022 có chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Bộ TT&TT đã ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai, theo đó các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề nhận thức trong chuyển đổi số, nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, báo VietNamNet sẽ mở chuyên mục “Đóng góp ý tưởng Chuyển đổi số” để góp phần tuyên truyền, lan tỏa những kinh nghiệm tốt, những bài học hay, các nhân vật tiêu biểu và những câu chuyện cả thành công và chưa thành công của các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong hành trình chuyển đổi hoạt động lên môi trường số. 

Báo VietNamNet kêu gọi sự tham gia đóng góp của đông đảo độc giả trong và ngoài nước viết bài, nêu ý kiến, quan điểm về chuyển đổi số; chia sẻ bài học kinh nghiệm chuyển đổi số của các nước khác trên thế giới; hay kể về các nhân vật điển hình, câu chuyện thực tế chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam...

Báo VietNamNet mong muốn sẽ là “nhịp cầu” lan tỏa các câu chuyện, cách làm, kinh nghiệm chuyển đổi số tới ngày càng nhiều người. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, đưa chuyển đổi số thấm vào từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước, hướng tới mục tiêu chung là đưa Việt Nam trở thành quốc gia số trong một tương lai không xa.

Địa chỉ nhận bài viết, ý kiến của độc giả: banictnews@vietnamnet.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn.

VietNamNet