bắt buộc hiến máu

Cập nhập tin tức bắt buộc hiến máu

Bộ Y tế: Bắt buộc hiến máu chỉ là tình huống giả định

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế khẳng định, phương án bắt buộc hiến máu 1 lần/năm chỉ là tình huống giả định để đánh giá tác động chính sách.

Đề xuất công dân tự nguyện hiến máu 1 lần/năm

Để khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trình 2 phương án, trong đó có đề xuất  công dân tự nguyện hiến máu 1 lần/năm.