bất diệt

Cập nhập tin tức bất diệt

Người anh hùng bất diệt sống mãi với Dấu Ấn Rồng Thiêng

(GameSao) - Lon Berk – người rèn nên thần kiếm Orihalcon nói rằng viên ngọc trên thanh kiếm kết nối với linh hồn của Dai. Nếu Dai chết, viên ngọc sẽ vỡ nát nhưng viên ngọc vẫn tỏa sáng. Anh ấy còn sống và nhất định sẽ quay trở về.