Do bất lực trong công tác quản lý khiến đơn vị xảy ra vấn đề tham nhũng có hệ thống, một bộ trưởng của Trung Quốc đã bị đưa xuống làm cục phó.

Theo Tân Kinh báo, ngày 8/2, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) đã ra thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với hai lãnh đạo Bộ Dân chính, gồm Bộ trưởng Lý Lập Quốc và Thứ trưởng Đậu Ngọc Bái.

{keywords}
Ông Lý Lập Quốc (trái) và ông Đậu Ngọc Bái

Thông báo cho biết, UBKTKLTW đã lập hồ sơ thẩm tra việc hai ông Quốc, Bái thiếu trách nhiệm. Điều tra cho thấy, hai ông này bất lực trong việc quản lý và tiến hành công tác đảng, thiếu trách nhiệm nghiêm trọng và không hoàn thành chức trách, khiến đơn vị xảy ra vấn đề tham nhũng có hệ thống.

Hội nghị Ban thường vụ UBKTKLTW báo cáo hội nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định xử lý kỷ luật khai trừ lưu đảng 2 năm, giao Bộ Giám sát đề nghị Quốc Vụ viện phê chuẩn kỷ luật bãi chức Bộ trưởng Dân chính, giáng xuống cấp cục phó, chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội Đảng thứ 18 đối với ông Quốc.

Việc khai trừ lưu đảng 2 năm đối với ông Quốc sẽ đợi triệu tập Hội nghị toàn thể Trung ương xác nhận.

Hội nghị Ban thường vụ UBKTKLTW cũng đã nghiên cứu báo cáo Ủy ban Trung ương phê chuẩn, quyết định cảnh cáo nghiêm khắc, chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội 18, buộc về hưu trước tuổi đối với Đậu Ngọc Bái.

Lý Lập Quốc sinh năm 1953, trở thành Bộ trưởng Dân chính từ tháng 6/2010. Ngày 31/10/2016, ông bị bãi chức Bí thư đảng đoàn, tới 7/11 bị bãi chức Bộ trưởng, ngày 20/11 bị bãi chức Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi toàn quốc. Lý Lập Quốc là Bộ trưởng đương chức đầu tiên bị điều tra kể từ sau Đại hội 18.

Ông Đậu Ngọc Bái sinh năm 1957, đã công tác trong Bộ Dân chính 34 năm. Tháng 1/2006, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng, tới tháng 9/2009 kiêm nhiệm Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Tháng 11/2016, ông này bị bãi chức Thứ trưởng.

Ngô Tuyết