Để tăng cường an toàn bảo mật tối đa, iOS 16 hỗ trợ tự động cập nhật riêng phần nâng cấp bảo mật thay vì phải chờ cập nhật cả hệ điều hành như trước. Nhiều người cũng chỉ cần tự động cập nhật bảo mật và chủ động cập nhật những tính năng khác sau.

Bên cạnh đó có người muốn chủ động tất cả. Vậy, phần bật/tắt tự động cập nhật bảo mật ở đâu?

Bật tự động cập nhật bảo mật iPhone và cách tắt

Trước hết người dùng cần vào mục Settings => General => Software Update.

Người dùng cần vào mục Settings => General => Software Update.

Hãy vào mục Automatic Updates, người dùng sẽ có lựa chọn bật/tắt Security Responses & System Files.

Hãy vào mục Automatic Updates, người dùng sẽ có lựa chọn bật/tắt Security Responses & System Files.

Anh Hào