bầu cử sớm

Cập nhập tin tức bầu cử sớm

2024: Một năm bầu cử đầy kịch tính

Trong một thế giới ngày càng chia rẽ hơn, cử tri tại nhiều quốc gia sẽ đi bỏ phiếu trong năm 2024, năm của những cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử loài người.