bầy sư tử

Cập nhập tin tức bầy sư tử

Hươu mẹ tuyệt vọng canh con thoi thóp trước bầy sư tử

Khoảnh khắc đau đớn tuyệt vọng của một con hươu cao cổ buộc phải đứng nhìn con mình bị bầy sư tử ăn thịt.