bầy sư tử

Cập nhập tin tức bầy sư tử

Hươu mẹ tuyệt vọng canh con thoi thóp trước bầy sư tử

Khoảnh khắc đau đớn tuyệt vọng của một con hươu cao cổ buộc phải đứng nhìn con mình bị bầy sư tử ăn thịt.

Bầy sư tử tan tác trước cú húc sấm sét của trâu rừng

Con trâu đầu đàn bất chấp nguy hiểm lao về phía đàn sư tử để giải cứu một con trâu đã ngã gục. Nó tung ra cú húc sấm sét buộc sư tử phải tháo chạy.