bệnh viện công lập

Cập nhập tin tức bệnh viện công lập

Bài toán công tư cho đầu tư y tế

Việc đầu tư y tế cần rành mạch, công phải ra công và tư ra tư. Nếu lẫn lộn như hiện nay sẽ là mảnh đất màu mỡ phát sinh tiêu cực và người chịu thiệt là Nhà nước và nhân dân.