Bệnh viện hữu nghị Việt Xô

Cập nhập tin tức Bệnh viện hữu nghị Việt Xô

Thủ tướng đặt mục tiêu cho Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô

Bác sĩ, nhân viên y tế của BV Hữu nghị Việt - Xô phải là những người thầy thuốc mẫu mực, luôn tôn trọng và lắng nghe người bệnh.

Bệnh viện Việt Xô có người phụ trách mới

Trong lúc khuyết chức danh giám đốc, Bộ Y tế đã quyết định đưa một PGĐ bệnh viện Hữu nghị Việt Xô lên phụ trách bệnh viện.

BV Việt Đức nói về lời từ chối của Phó giám đốc

Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện Việt Đức tôn trọng nguyện vọng của GS Trịnh Hồng Sơn.