bệnh viện nợ tiền thuốc

Cập nhập tin tức bệnh viện nợ tiền thuốc

Bệnh viện nợ tiền thuốc kéo dài, công ty dược than khó

Nhiều bệnh viện công lập tại TP.HCM hiện bị giảm nguồn thu, chậm thanh toán công nợ với các công ty dược và mất nhiều thời gian giải trình cho công tác thanh quyết toán từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế.