"Bèo dạt mây trôi" đã không còn là một bài dân ca đơn thuần mà đã dày dặn hơn, nhiều bè nhiều lớp hơn để trở thành một tác phẩm khí nhạc mang tính chất thính phòng, sánh ngang với các tác phẩm khí nhạc quan trọng khác trong chương trình Điều còn mãi 2011.

Anh Thư