- Millennials, thế hệ đầu tiên của "xã hội kỹ thuật số" có những bí quyết thành công đơn giản và dường như trái ngược với suy nghĩ của nhiều người.

Millenials là khái niệm chỉ thế hệ sinh từ đầu những năm 1980-2000. Đây là thế hệ đầu tiên của xã hội kỹ thuật số. Họ lớn lên cùng với Internet, mạng xã hội và những đột phá như vũ bão của công nghệ số. 

Theo thống kê chưa chính thức, thế hệ millennials hiện là thế hệ đông đảo nhất trên thế giới và là thế hệ chủ chốt trong lao động toàn cầu. Tại Việt Nam, có khoảng 35% dân số có thể tính vào thế hệ này.

Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với nhau, thế hệ millenials có cách thức tiếp nhận xử lý và giải quyết thông tin và vấn đề cuộc sống hoàn toàn khác với những thế hệ trước của mình. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hình dung cách thức và thói quen đặc trưng của những người thành công thuộc thế hệ này.

{keywords}

Hà Phương