Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 3 ngày (từ 11-13/10).

4 nội dung sẽ được Đại hội thực hiện gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kì 2015-2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kì 2020-2025.

{keywords}
 

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biển Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kì 2020-2025.

Bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Sẽ bầu 53 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, dự kiến Đại hội lần thứ XXII sẽ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, gồm 53 người (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII là 60 người, có số dư 7 người đảm bảo theo quy định. Trong đó, giới thiệu tái cử là 38 người và giới thiệu lần đầu tham gia Tỉnh ủy 22 người.

Về tiêu chuẩn, điều kiện thì các đồng chí được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, đều đảm bảo về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác theo quy định.

Cũng theo bà Lan, số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII là 15 người. Chuẩn bị số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử là 17 người, số dư là 2 người. Trong đó, giới thiệu tái cử là 11 người và giới thiệu lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 người.

Về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
{keywords}
Quảng Nam họp báo thông tin trước Đại hội

Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

7 chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ 2015-2020

Vẫn theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh, ngoài những thành tựu về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Nam có 7 chỉ tiêu không đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cần có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới như: Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm; GDP bình quân đầu người; Tỷ lệ tăng thu ngân sách.

Các khu công nghiệp đang hoạt động có dự án xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn chỉ đạt 85,7% (mục tiêu là 100%); Công tác phát triển Đảng viên mới; Các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn vững mình về quốc phòng, an ninh chỉ chiếm 92% (nghị quyết đặt ra 100%).

Bên cạnh đó, kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng; Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp; Kinh tế-xã hội miền núi còn nhiều khó khăn; Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp chưa tạo được nhưng thế mạnh, chất lượng xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương chưa cao, thiếu bền vững.

Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trung bình miền núi cao hơn nhiều so với bình quân chung của nhà nước; Công tác quản lý nhà nước một vài nơi về quy hoạch, xây dựng cơ bản (giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai, khoáng sản…) còn một số hạn chế.

Công tác cải cách hành chính, tinh giản bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức chưa đạt hiệu quả cao….

Cử tri kêu mắc kẹt 2,7 tỷ đồng, Bí thư Hà Nội gọi điện giải quyết ngay

Cử tri kêu mắc kẹt 2,7 tỷ đồng, Bí thư Hà Nội gọi điện giải quyết ngay

Nghe cử tri phản ánh về việc 2,7 tỷ đồng mà người dân gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân xã hơn 4 năm nay không rút được, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ liền gọi điện thoại tìm hiểu thông tin.  

Kiều Oanh – Lê Bằng