Sáng nay (15/10), Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18 của Thành ủy đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

{keywords}
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Hà Nội Mới

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã chủ động dự báo, triển khai quyết liệt, nhiều biện pháp linh hoạt và sáng tạo, hiệu quả, phù hợp; luôn chuẩn bị phương án cao hơn để chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định, để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tới, Đảng bộ Hà Nội xác định phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Quy định của Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh việc xây dựng Đảng bộ TP gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo... Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm. 

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm chính, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông lưu ý đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng. Nhận định tình hình tư tưởng và dự báo, đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị trên nhiều phương diện, nhất là trên không gian mạng. 

Kiên trì giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của người dân Hà Nội, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các giải pháp nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đồng thời, từng bước chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thực hiện mục tiêu kép, chuyển sang trạng thái bình thường mới, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; song không được nóng vội, chủ quan; nới lỏng từng bước có lộ trình phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh…

Tổng Bí thư: Từng ủy viên Bộ Chính trị phải gương mẫu, nói đi đôi với làm

Tổng Bí thư: Từng ủy viên Bộ Chính trị phải gương mẫu, nói đi đôi với làm

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định; từng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải nói đi đôi với làm.

Hương Quỳnh