Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương.

Như vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương tới thời điểm này có 15 thành viên do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. 

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng. Ảnh: Hoài Anh

Các Phó Trưởng Ban gồm ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Tiến Phụng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng Ban Thường trực); Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh.

Các ủy viên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ, nhiều ban, ngành của tỉnh.

Quyết định kiện toàn BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập ngày 15/6/2022 theo Quyết định số 500-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.