Bí thư Thành ủy Thanh Hóa

Cập nhập tin tức Bí thư Thành ủy Thanh Hóa

Công ty Sông Mã không biết Bí thư thành ủy mượn xe

Việc Bí thư thành ủy TP Thanh Hóa mượn xe biển xanh của công ty Sông Mã để đi lại, lãnh đạo công ty không hay biết.

'Bí thư Thành ủy mượn xe DN là có chuyện lắt léo'

Bí thư Thành ủy mượn xe của DN đi như xe riêng khiến việc thực thi công vụ của anh sẽ bị ảnh hưởng, chưa kể có chuyện lắt léo, tiêu cực.